Strona główna » Z regionu » Gm. Nowy Wiśnicz: Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego

Gm. Nowy Wiśnicz: Zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego

Jak podaje Urząd Miejski w Nowym Wiśniczu, w bieżącym roku rozpoczęły się prace związane ze zmianami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości położonych w gminie Nowy Wiśnicz.

Są nimi:

  • Kopaliny,
  • Połom Duży,
  • Łomna,
  • część miejscowości Leksandrowa – z wyłączeniem części miejscowości objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście” Nowego Wiśnicza;
  • część miejscowości Stary Wiśnicz z wyłączeniem części miejscowości objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście” Nowego Wiśnicza;
  • Olchawa,
  • Chronów,
  • Muchówka.

Termin zakończenia zmiany planów ustalono 30 czerwca 2015 r. zgodnie z podpisanymi z wykonawcami umowami.

W chwili obecnej procedury planistyczne są na etapie sporządzania projektów planów zagospodarowania przed uzgodnieniem ich z właściwymi instytucjami i organami. Po uzyskaniu wymaganych uzgodnień będzie mogło nastąpić wyłożenie projektów planów. O terminie wyłożenia tych projektów tut. urząd powiadomi poprzez obwieszczenia na terenie gminy oraz ogłoszenie w prasie i na stronie internetowej – informuje wiśnicki magistrat.

Prowadzona jest również procedura zmiany punktowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie działki nr 2216 położonej w Starym Wiśniczu. W tej procedurze z dniem 05.12.2014 r. zakończył się etap wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu oraz składania do niego uwag. Termin zakończenia w/w zadania zgodnie z umową określony jest na dzień 28.02.2015 r. Jednocześnie informuję, że trwa zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Wiśnicz w granicach administracyjnych wsi Królówka. W październiku br. został skierowany do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczącej uzyskania zgody na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze. Po otrzymaniu przedmiotowej zgody oraz po wprowadzeniu ewentualnych korekt w projekcie planu zostanie on wyłożony do publicznego wglądu, o czym tut.urząd poinformuje również poprzez obwieszczenia na terenie gminy oraz ogłoszenie w prasie i na stronie internetowej – podaje Urząd Miejski w Nowym Wiśniczu.

Zobacz także

Kierujący uciekał przez policjantami, bo nie miał prawa jazdy.

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego brzeskiej komendy po pościgu zatrzymali 24-letniego mężczyznę kierującego osobowym Volkswagenem, który nie zatrzymał się ...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code