Strona główna » Z regionu » Drwinia: Trwa rekrutacja na bezpłatne szkolenia

Drwinia: Trwa rekrutacja na bezpłatne szkolenia

W gminie Drwinia prowadzony jest nabór kandydatów do udziału w projekcie systemowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drwini pn. „Zacznij od nowa – postaw na aktywność”, którego cel stanowi aktywizacja społeczno–zawodowa podopiecznych GOPS poprzez nabycie lub podniesienie kwalifikacji zawodowych, społecznych oraz promowanie procesu integracji społecznej w gminie.

W tym roku do projektu zostanie zakwalifikowanych 13 osób.
Uczestnikiem  może być osoba:
– zamieszkująca na terenie gminy Drwinia,
– w wieku aktywności zawodowej lub zatrudniona w rolnictwie,
– bezrobotna lub nieaktywna zawodowo,
– korzystająca ze wsparcia GOPS.

Z uczestnikami projektu zostaną zawarte kontrakty socjalne, a każdy z nich będzie objęty minimum 3 instrumentami aktywnej integracji, tj. aktywizacji społecznej (np. trening kompetencji społecznych, poradnictwo prawne), zawodowej (np. doradztwo zawodowe grupowe lub indywidualne), zdrowotnej (np. poradnictwo psychologiczne indywidualne lub grupowe), edukacyjnej (np. uzupełnienie wykształcenia, kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe) odpowiednio do potrzeb.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Zainteresowane osoby proszone są o zgłoszenie się do pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drwini (32-709 Drwinia 57), kontakt telefoniczny (12 28 17 602) lub e-mailowy (gops@drwinia.pl).

W roku 2014 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drwini po raz kolejny realizuje projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod tytułem „Zacznij od nowa – postaw na aktywność” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Zobacz także

Już w ten weekend Brzesko Okocim Festiwal

Miejski Ośrodek Kultury, Urząd Miejski w Brzesku oraz burmistrz Brzeska Tomasz Latocha zapraszają do udziału w kolejnej edycji BRZESKO ...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code