Strona główna » Kultura » Dni Bochni 2014 – szczegółowy program

Dni Bochni 2014 – szczegółowy program

Już tylko dni dzielą nas od corocznego święta miasta. Większość imprez będzie miała miejsce na bocheńskim rynku. Wystąpią m.in. Ewelina Lisowska, Czesław Śpiewa czy Giganci Gitary.

Program Dni Bochni 2014

 

12 czerwca – kino Regis

18.00 – wernisaż wystawy prac uczestników Młodzieżowej Sekcji Fotograficznej MDK (mała sala)

19.00 – „Rynek bocheński. Miejsce, ludzie, zdarzenia” – prezentacja multimedialna Jana Flaszy (duża sala)

 

12-15 czerwca – parking przy ul. Floris

LUNA-PARK – wesołe miasteczko (kamikaze, autodrom, rollercoaster, karuzele, urządzenia dla dzieci)

 

13 czerwca – Państwowa Szkoła Muzyczna

17.00 – występ uczniów Szkoły Muzycznej w Kieżmarku (Słowacja)

 

13 czerwca – budynek dawnego Pogotowia Ratunkowego

18.00 – wernisaż „Galerii bezdomnej”

 

13 czerwca – amfiteatr Parku Rodzinnego Uzbornia

19.00 – występ Orkiestry Górniczej Kopalni Soli Bochnia

20.00 – oficjalne otwarcie Dni Bochni

20.15 – Koncert Galowy laureatów przeglądu Młode Talenty 2014 (wręczenie nagród); prezentacja prac laureatów przeglądu „Młodzi Plastycy” (wręczenie nagród)

 

14 czerwca – Rynek

10.00 – 20.00 – wystawa prac laureatów przeglądu „Młodzi Plastycy”

16.00 – 20.00 – Bocheński Jarmark Kulturalny – prezentacja dorobku lokalnych artystów plastyków

16:00-17:30 – Państwowa Inspekcja Sanitarna w Bochni punkt konsultacyjny (pomiar ciśnienia krwi oraz tlenku węgla w wydychanym powietrzu)

BLOK KONCERTÓW

19.00 – bocheńska grupa „Skazani”

20.00 – zespół „Giganci Gitary” z Marcinem Furmańskim

 

14 czerwca – Park Archeologiczny Osada VI Oraczy (ul. Campi 15, Bochnia)

10.00, 11.00, 12.00 – bezpłatne zwiedzanie Parku Archeologicznego z przewodnikiem

14.00-18.00 (rejestracja drużyn do godz. 17.00) – „Rodzinne zmagania ze średniowieczem w Parku Archeologicznym Osada VI Oraczy” – gra przeznaczona dla rodzin (drużyny 3-5 osób)

 

15 czerwca – Rynek

10.00 – 20.00 – Bocheński Jarmark Kulturalny

– wystawa prac laureatów przeglądu „Młodzi Plastycy”

– Piknik Europejski (konkursy z wartościowymi nagrodami)

10.00-17.00 – atrakcje dla rodzin i dzieci (konkursy plastyczne, itp.)

BLOK KONCERTÓW

18.00 – Ewelina Lisowska

19.30 – losowanie nagród w konkursach zorganizowanych z okazji „Dni Bochni”

20.00 – grupa „Czesław Śpiewa”

21.50 – pokaz sztucznych ogni

 

15 czerwca – Kościół Św. Pawła Apostoła

18.00 – koncert „Solo i w zespole – przeboje muzyki klasycznej” w wykonaniu pedagogów Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. prof. J. Żurawlewa w Bochni

 

17 czerwca, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Bochni, sala klubu

18.00 – LXI Salon Artystyczno – Literacki, „Między rzeczywistością a kolorem” otwarcie wystawy malarstwa Marka Szczepanika.

 

22 czerwca, sala lustrzana Miejskiego Domu Kultury

10.00 – XI Międzynarodowy Memoriał Szachowy im. dr Edwarda Arłamowskiego

 

Dni Bochni 2014 – Regulamin Imprezy oraz Regulamin Terenu Imprezy

Miejsce imprezy: Rynek bocheński

Termin imprezy: 14-15 czerwca 2014 r.

 

1. Na teren Imprezy mogą wejść tylko osoby, które spełniają postanowienia niniejszego regulaminu. Przypadki sporne będą indywidualnie rozstrzygane przez Organizatora.

2. Na terenie Imprezy obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu. Napoje i posiłki spożywane na terenie Imprezy muszą być pakowane tylko i wyłącznie w plastikowe naczynia i opakowania.

3. Zakaz wstępu na teren obiektu Imprezy dotyczy:

a) osób wnoszących środki odurzające, napoje alkoholowe, substancje psychotropowe, broń, wyroby pirotechniczne lub wybuchowe, ewentualnie inne niebezpieczne przedmioty lub narzędzia, w tym również napoje i artykuły spożywcze w opakowaniach szklanych i puszkach,

b) osób zachowujących się agresywnie, odmawiających wylegitymowania się wiarygodnym dokumentem lub sprawdzenia bagażu bądź odzieży (w przypadku podejrzenia, że próbują wnieść wyżej wymienione środki lub przedmioty);

c) małoletnich bez opieki dorosłych opiekunów.

4. Z terenu obiektu zostaną usunięte osoby, które:

a) zachowują się agresywnie, zakłócają Imprezę lub stwarzają zagrożenie dla innych osób,

b) pomimo zakazu weszły lub wniosły wyżej wymienione zabronione środki lub przedmioty.

5. Osoby obecne na Imprezie zobowiązane są stosować się do poleceń porządkowych Organizatora i służb porządkowych.

6. Czynności wymienione powyżej (pkt. 1-3) powinny być wykonane w sposób możliwie najmniej naruszający godność ludzką oraz inne dobra osobiste osoby, w stosunku do której zostały podjęte.

7. Za małoletnich uczestników Imprezy odpowiedzialność ponoszą ich rodzice bądź opiekunowie.

8. Uczestnicy Imprezy przyjmują do wiadomości, że wstęp na teren imprezy jest równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu jego osoby w związku z imprezą oraz transmitowanie, rozpowszechnianie lub przekazywanie głosu i wizerunku w związku z jakimkolwiek programem przedstawiającym imprezę.

9. Uczestnicy Imprezy przyjmują do wiadomości, iż podczas koncertów obowiązuje zakaz fotografowania i filmowania występujących na scenie zespołów: Giganci Gitary (14.06.2014), Ewelina Lisowska (15.06.2014), Czesław Śpiewa (15.06.2014), za wyjątkiem:

– fotografowania podczas pierwszych 10 minut koncertu;

– filmowania materiału o charakterze reporterskim, o długości do 3 minut, podczas pierwszych 10 minut koncertu.

10. Uczestnicy Imprezy przyjmują do wiadomości, iż uczestnictwo w organizowanych atrakcjach jest dobrowolne, oraz iż Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieszczęśliwe wypadki, które mogą się zdarzyć uczestnikom korzystającym z atrakcji Imprezy.

11. Atrakcje o podwyższonym poziomie ryzyka zostaną objęte przez Organizatora szczególnym nadzorem. Osoby pod wyraźnym wpływem alkoholu nie zostaną dopuszczone do korzystania z takowych atrakcji.

12. Uczestnicy Imprezy przyjmują do wiadomości i akceptują, ze poziom hałasu w trakcie występów estradowych może przekroczyć dopuszczalne warunki prawnie określone – tabela nr 1 rozporządzenia MO, ZNiL z dnia 15.05.1998. w sprawie hałasu w środowisku (Dz.U.Nr 66, poz.436)

13. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia, osoby obecne na terenie Imprezy powinny:

a) natychmiast powiadomić Służby Porządkowe,

b) unikać paniki,

c) stosować się do poleceń Służby Porządkowej i komunikatów,

d) nie utrudniać dojazdu Służb Ratowniczych.

14. Uczestnicy Imprezy przyjmują do wiadomości, że podstawowym zadaniem Służby Porządkowej jest przeciwdziałanie i niedopuszczenie do powstania nawet najmniejszego zagrożenia dla mienia i uczestników Imprezy. Każde podjęte przez Służby Porządkowe działanie zapobiegające tego typu zjawiskom jest dopuszczalne pod warunkiem, ze będzie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

plakat MŁODE TALENTY uzbornia

plakat DNI BOCHNI 2014

plakat SOLO I W ZESPOLE

db (2)

Zobacz także

Kolory nadziei – laureaci konkursu

Konkurs plastyczny „Kolory nadziei” został przeprowadzony stacjonarnie. Miejski Dom Kultury zachęcał w nim do zabawy kolorem w taki ...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code