Strona główna » Więcej wiadomości » Zofia Sitko przewodniczącą Rady Historii i Dziedzictwa Narodowego Powiatu Bocheńskiego

Zofia Sitko przewodniczącą Rady Historii i Dziedzictwa Narodowego Powiatu Bocheńskiego

Podczas pierwszych obrad Rady Historii i Dziedzictwa Narodowego Powiatu Bocheńskiego dokonano wyboru przewodniczącego Rady w osobie Zofii Sitko. Funkcję wiceprzewodniczącego objęła Wanda Janta, a sekretarza Mirosław Mroczek. Tematem, którym aktualnie zajmuje się Rada jest kwestia sposobu upamiętnienia Jan Flaszy, wieloletniego dyrektora bocheńskiego muzeum.

Rada, będąca społecznym organem opiniodawczo-doradczym, ma na celu zaangażowanie mieszkańców w ochronę i promocję bogatego dziedzictwa historycznego Ziemi Bocheńskiej. Została powołana przez starostę bocheńskiego, Adama Kortę.

Rada, powołana na czas nieokreślony, skupia w swym gronie osoby, które są znane w swoim środowisku z wyjątkowego zaangażowania na rzecz zachowania dziedzictwa historycznego regionu. Jej skład liczy 12 członków, nominowanych z inicjatywy Starosty Bocheńskiego. W gronie pierwszych członków Rady znaleźli się: Zofia Sitko, Ryszard Rybka, Mirosław Mroczek, Danuta Niemiec, Michał Irzykowski, Stanisław Domański, Janusz Paprota, Tadeusz Olszewski, Wanda Janta, Anetta Stachoń, Jerzy Pączek, Stanisław Mróz.

Do głównych zadań Rady należy opiniowanie aktualnych kierunków polityki historycznej samorządu Powiatu Bocheńskiego. Członkowie Rady będą także przygotowywać stanowiska i opinie w sprawach związanych z dziedzictwem historycznym, obiektami i miejscami pamięci na terenie Powiatu Bocheńskiego. Dodatkowo, Rada podejmie się rozwiązywania spraw wynikających z bieżącej działalności samorządu, związanych z pielęgnowaniem i upamiętnianiem historycznej spuścizny Bocheńszczyzny.

Zobacz także

Blisko pół miliona zł dla Gminy Rzezawa z rządowego funduszu rozwoju dróg

Dzięki podpisanej dzisiaj przez wojewodę małopolskiego Krzysztofa Jana Klęczara umowie (aneksie) gmina Rzezawa w powiecie bocheńskim otrzyma ...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code