Strona główna » News » Zmiana regulaminu organizacyjnego w starostwie powiatowym ułatwieniem czy pretekstem do czystek personalnych?

Zmiana regulaminu organizacyjnego w starostwie powiatowym ułatwieniem czy pretekstem do czystek personalnych?

W dniu 31 marca 2015r. na sesji Rady Powiatu w Bochni, radni przegłosowali uchwałę w sprawie uchwalenia nowego Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Bochni. W wyniku zmiany regulaminu zostaje w dużym stopniu odtworzona lista komórek organizacyjnych w starostwie, które istniały w latach 1999-2006 kiedy starostą był Ludwik Węgrzyn. Lista wydziałów zgodnie z nowym regulaminem zwiększy się z 8 do 10.

Na sesji radny powiatowy Jacek Pająk nawiązał do opinii Ludwika Węgrzyna starosty bocheńskiego, który powiedział, że zastał w Starostwie Bizancjum.

Starosta bocheński Ludwik Węgrzyn sformułował w jednym z wywiadów taką opinię, że zastał w starostwie Bizancjum. Dlatego chciałbym otrzymać taką informację czy w wyniku zmian w regulaminie organizacyjnym liczba pracowników się w jakiś sposób zmieni, czy zostaną wprowadzone jakieś ograniczenia kadrowe, czy wzrośnie lub zmaleje liczba etatów dyrektorskich, czy zostały obliczone koszty takiej zmiany oraz czy takie rozwiązanie jest neutralne dla budżetu ? – pytał Jacek Pająk.

Bizancjum to forma a nie treść. Treść pozostanie ta sama, forma ulegnie zmianie. (…) Chcemy zlikwidować komórki pośrednie czyli referaty. Te wydziały są tak niewielkie, że podział formalny na referaty uważamy za zbędny. Dla potrzeb kierowania wydziałami planujemy utworzyć zespoły.- odpowiedział Ludwik Węgrzyn.

Starosta bocheński widzi potrzebę spłaszczenia struktury organizacyjnej starostwa. Zmiany, które zostały zaproponowane wiążą się z uproszczeniem organizacyjnym starostwa. Według Ludwika Węgrzyna takie rozwiązanie spowoduje odbiurokratyzowanie urzędu, ale także wymierne oszczędności finansowe.

I tak Wydział Architektury i Inwestycji został podzielony na Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji oraz Wydział Architektury i Budownictwa. Kolejny pomysłem, który przedstawił Ludwik Węgrzyn to wydzielenie Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa z dotychczasowego Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska.

Paradoksem jest, że w ponad 100 tys. powiecie, gdzie 70% ludzi mieszka na wsi, a część ludzi żyje z rolnictwa, struktura nie przewidywała komórki, która mogłaby się zająć rolnictwem. – powiedział Ludwik Węgrzyn.

Kolejną nowością jest zlikwidowanie Wydziału Bezpieczeństwa i pozostawienie tylko Wydziału Oświaty, Promocji i Aktywności Społecznej.

Sytuacja na świecie jest trudna, niemniej Bochnia raczej wojny prowadzić nie będzie. – skomentował starosta zlikwidowanie Wydziału Bezpieczeństwa.

Na samym końcu swojej wypowiedzi starosta Ludwik Węgrzyn dość lakonicznie odniósł się do pytań postawionych przez radnego Pająka, które dotyczyły zwiększenia bądź zmniejszenia zatrudnienia w starostwie po zmianie regulaminu organizacyjnego.

Nie przewidujemy drastycznego zmniejszenia zatrudnienia, będą to raczej ruchy wewnątrz ale nie wykluczamy też, że trzeba będzie przyjąć kilku specjalistów z zewnątrz i wymienić w zależności od posiadanych kwalifikacji. –
odpowiedział Ludwik Węgrzyn.

Starosta zapewnił również, że wszystkie zmiany w organizacji nowych wydziałów zmieszczą się w środkach zaplanowanych na funkcjonowanie starostwa w budżecie na 2015r.

Ludwik Węgrzyn wówczas gdy był radnym powiatowym w opozycji, zarzucał Jackowi Pająkowi ówczesnemu staroście, iż utrzymanie starostwa kosztuje zbyt drogo. W obecnej sytuacji gdy starostą jest Ludwik Węgrzyn dopiero po pewnym okresie czasu będzie można stwierdzić czy zmiana regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego z dodatkowymi wydziałami a tym samym nowymi dyrektorami będzie strukturą tańszą. Ważną kwestią jest, czy koszty ponoszone na funkcjonowanie starostwa zmieszczą się w zaplanowanym budżecie na 2015 rok.

Poniżej znajduje się struktura organizacyjna działająca w starostwie w latach 2012 – 2014:
Wydziały:
1. Architektury i Inwestycji,
2. Bezpieczeństwa, Oświaty i Spraw Społecznych,
3. Finansowo – Księgowy,
5. Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska,
6. Komunikacji i Transportu,
7. Obsługi Zarządu i Rady,
8. Organizacyjny.

Nowa struktura organizacyjna starostwa przyjęta przez radnych na V sesji Rady Powiatu przedstawia się następująco:

1. Organizacyjno – Prawny,
2. Finansowo – Księgowy,
3. Rozwoju Powiatu i Inwestycji,
4. Gospodarki Nieruchomościami,
5. Architektury i Budownictwa,
6. Komunikacji i Transportu,
7. Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego,
8. Oświaty, Promocji i Aktywności Społecznej,
9. Geodezji i Kartografii,
10. Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

Zobacz także

Mnóstwo muzyki i dobrej zabawy w ramach Kulturalnej od-nowy

Za nami druga tegoroczna odsłona „Kulturalnej od-nowy”. W sobotę, 13 lipca, na bocheńskim Rynku zaprezentowała się znana animatorki ...

2 komentarze

  1. Mam nadzieję , że na stanowiskach nie zasiądą wielcy przegrani wójtowie czy burmistrzowie , bo ptaszki śpiewają ,że pracy nie mogą znaleźć…….

  2. Wcześniej zatrudniali swoich teraz też co w tym dziwnego ?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code