Strona główna » Wydarzenia » Złóż wniosek o organizację stażu w ramach programu „Junior”

Złóż wniosek o organizację stażu w ramach programu „Junior”

Powiatowy Urząd Pracy w Bochni prowadzi nabór wniosków o zorganizowanie miejsc stażu w ramach „Juniora” – programu aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych, współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (23 040 zł), którego cel stanowi umożliwienie wejścia w życia zawodowe młodym osobom niepełnosprawnym.

Jest on skierowany do bezrobotnych z orzeczonym lekkim i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, w wieku do 25. roku życia lub będących w okresie 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym skończenie szkoły wyższej, które nie ukończyły 27 lat.

W ramach programu planuje się organizację staży na okres do 6 miesięcy. Liczba miejsc jest ograniczona.

Świadczenia dla beneficjentów:
1. Stypendium w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych.
2. Ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe.
3. Świadczenia na rehabilitację zawodową w wysokości:
– 640 zł/m-c – dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
– 480 zł/m-c – dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności.
4. Zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania stażu i powrotu.

Świadczenia dla pracodawców:
1. Premia z tytułu odbywania stażu przez absolwenta, z wyłączeniem pracodawców prowadzących zakłady aktywności zawodowej, w wysokości:
– 320 zł/m-c – jeśli stażysta jest osobą z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
– 160,00 zł/m-c – jeśli stażysta jest osobą z lekkim stopniem niepełnosprawności.
2. W przypadku rezygnacji stażysty z okresu odbywania stażu w trakcie jego trwania, pracodawcy przysługuje premia za faktyczny okres stażu odbywanego przez stażystę.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad organizacji miejsc stażu udzielane są w bocheńskim „pośredniaku” (ul. Wojska Polskiego 3; tel./fax: 14 611 10 51, 14 611 10 52, 14 611 10 53) w godzinach:
– poniedziałek – 08.00–16.00;
– wtorek-piątek 07.00 – 15.00.

Dokumenty do pobrania:
zasady organizacji stażu,
wniosek o organizację stażu.

Zobacz także

Uważaj na próby wyłudzenia kodów do wpłat wysyłanych z mediów społecznościowych!

Związek Banków Polskich, Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP, Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości oraz Komenda Główna Policji ostrzegają! ...