Strona główna » Wydarzenia » XXX Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu – będą stypendia

XXX Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu – będą stypendia

3 czerwca 2013 roku o godzinie 17,00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Bochni odbędzie się XXX Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Bochni.

Tematami sesji będą:
1. Otwarcie XXX sesji Rady.
2. Przyjęcie wniosków  o zmianę porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu bocheńskiego na 2013 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2023.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania stypendiów stażowych w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” realizowanego przez Powiat Bocheński w ramach „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
9. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.
10. Wnioski, oświadczenia Radnych oraz zaproszonych gości.
11. Zamknięcie obrad XXX sesji Rady.

O projekcie:
Województwo Małopolskie pragnie podnieść jakość kształcenia zawodowego na terenie województwa, dlatego we współpracy z wszystkimi powiatami z Małopolski, gminami prowadzącymi szkoły zawodowe oraz podmiotami niepublicznymi wyłonionymi na drodze konkursu prowadzi projekt partnerski, wspomniany w 6. punkcie obrad sesji.

Strategia działania przygotowana w ramach projektu, zakłada równoczesne wsparcie uczniów, jak również kadry pedagogicznej szkół zawodowych. Głównym celem projektu jest wzmocnienie kształcenia zawodowego w poszczególnych branżach, lepsze powiązanie jego oferty z potrzebami rynku pracy, poprawa społecznego wizerunku kształcenia zawodowego, szczególnie wśród młodzieży oraz rodziców.

Jednym z kluczowych elementów projektu będzie możliwość doposażenia wiodących szkół, kształcących w poszczególnych branżach w sprzęt techno–dydaktyczny, służący podniesieniu jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w ramach tzw. cross-financingu (10% wartości projektu).

Od września do grudnia 2010 roku w ramach projektu prowadzone były pierwsze kursy, szkolenia i zajęcia dodatkowe dla uczniów. Zrekrutowano ponad 9 tysięcy osób. W okresie tym blisko 4 tysiące uczniów zdobyło certyfikaty lub zaświadczenia potwierdzające udział w kursach. W nowoczesny sprzęt techno-dydaktyczny zostało wyposażonych 101 szkół. Ogółem projekt obecnie realizuje 256 szkół i 6 centrów kształcenia, które przedsięwzięły wdrażanie programów rozwojowych. Oszacowano, że do końca 2014 roku liczba uczniów biorących udział w kursach, szkoleniach i zajęciach dodatkowych wyniesie ok 37 tysięcy, a 194 szkoły zawodowe zostaną wyposażane w nowoczesny sprzęt służący do praktycznej nauki zawodu. W 2010 roku, w ramach projektu, na kursy, szkolenia i zajęcia podnoszące kompetencje kluczowe młodzieży oraz na wyposażenie szkół w sprzęt techno-dydaktyczny poniesiono nakłady w wysokości blisko 10 mln zł.

Projekt będzie realizowany przez pięć lat do końca 2014 roku. Planowany budżet projektu wynosi 140 mln zł.
(źródło: zawodowamalopolska.pl)

Zobacz także

Ekologiczna akcja CIUCH W RUCH za nami…

W 1 LO w Bochni odbyła się kolejna już akcja ekologiczna organizowana przez Starostwo Powiatowe w Bochni. To już trzecia ...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code