Strona główna » Z regionu » XV Walne Zebranie członków LGD „Dolina Raby”

XV Walne Zebranie członków LGD „Dolina Raby”

22 lutego 2013 r., w Domu Kultury w Łapanowie odbyło się XV Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby”. Po przywitaniu uczestników, dokonano wyboru przewodniczącego, którym został Prezes Stowarzyszenia LGD „Dolina Raby” Krzysztof Kwatera.

Najwyższa władza LGD – Walne Zebranie Członków, podjęło uchwałę zmieniającą Lokalną Strategię Rozwoju. Podjęcie uchwały było poprzedzone licznymi argumentami przedstawionymi przez Prezesa LGD „Dolina Raby”. Warto dodać, iż na poprzednich Walnych Zebraniach zwracano już uwagę na zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju, tj. na konieczność przesunięcia środków niewykorzystanych w przedsięwzięciach takich jak „Agroturystyka”, „Czysta energia” i „Klaster drzewny” do przedsięwzięć cieszących się popularnością i gwarantujących tworzenie miejsc pracy takich jak „Nowoczesna firma”. Zwracał uwagę również na to zespół ewaluacyjny. Podjęto również uchwałę, w której
w działaniu „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” został zwiększony limit środków i na 2013 r. wynosi prawie 1 000 000 zł. Działanie ma na celu zwiększanie miejsc pracy na terenie LGD „Dolina Raby”, gdzie odsetek ludności pozostający bez zatrudnienia jest wciąż wysoki.
Po podjęciu uchwał, głos zabrał Patryk Paszkot przedstawiając plan pracy LGD „Dolina Raby” na 2013 r. Głównymi działaniami, które będą realizowane w roku 2013 będzie:
6 szkoleń informacyjno – aktywizujących, 6 akcji promocyjnych LGD podczas istniejących imprez, aktywizacja mieszkańców poprzez organizację warsztatów rękodzielniczych
i konkursów, kontynuacja projektu współpracy „Smaki Łączą Regiony – II festiwal Smaków”, wyjazd na Mazowsze 14 – 16 czerwca 2013 r. Planujemy zorganizować III Festiwal Rosołu, jest to dla nas bardzo ważna impreza oparta na zasobach lokalnych pozwalająca promować region na szerszą skalę. Został złożony wniosek o rejestrację rosołu polskiego na listę produktów tradycyjnych MRiRW. Został opracowany znak jakości oraz regulamin jego przyznawania pn. „Kogutek Doliny Raby”. Podczas następnego Walnego Zebrania Członków zostaną przedstawione szczegóły projektu. Złożony został wniosek pt.
„Z zyskiem nie tylko dla zysku” do programu FIO zakładający rozwój ekonomii społecznej na terenie LGD.
Prezes poprosił obecnych o zgłaszanie najlepszych inicjatyw z terenu LGD „Dolina Raby”. Warto dodać, iż można drogą e-mailową zgłaszać swoje najlepsze inicjatywy na adres biuro@dolinaraby.pl, które zostaną przedstawione do nagrody Prezydenta. Chodzi
o projekty realizowane z Osi 4 LEADER. Zgromadzeni przedstawili kilka propozycji
w czterech kategoriach: Rolnik, Przedsiębiorca, Inwestycja publiczna oraz Inicjatywa społeczna.
W 2012 r. zostały rozpoczęte prace nad filmem pokazującym nasze zasoby lokalne oraz zrealizowane projekty. Film został zrealizowany przez Dawida Halotę i Jakuba Stańdo przy współpracy z biurem LGD „Dolina Raby”. Powyższy film został zaprezentowany podczas zebrania. Osoby, które wyrażają chęć dowiedzenia się nowych informacji na temat naszego regionu odsyłamy pod adres http://www.youtube.com/watch?v=o4sU-kn0utg, gdzie można zobaczyć prezentowany film.
Ponieważ środki z działania „Czysta energia odnawialne źródła energii” są w ogóle nie wykorzystywane, na Zebranie został zaproszony przedstawiciel firmy RMS Polska działający w sektorze energii odnawialnej, aby przedstawić bliższe informacje. Prezentacja miała na celu zachęcić do realizacji projektów z działania „Czysta energia odnawialne źródła energii”.
Po wyczerpaniu porządku obrad, Prezes zakończył XV Walne Zebranie Członków.

(tekst: Anna Palczewska)

fot. Biuro LGD „Dolina Raby”

Zobacz także

Już w ten weekend Brzesko Okocim Festiwal

Miejski Ośrodek Kultury, Urząd Miejski w Brzesku oraz burmistrz Brzeska Tomasz Latocha zapraszają do udziału w kolejnej edycji BRZESKO ...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code