Strona główna » Wydarzenia » Współpraca Urzędu Miasta z organizacjami pozarządowymi

Współpraca Urzędu Miasta z organizacjami pozarządowymi

Organizacje pozarządowe to organizacje działające na rzecz wybranego interesu publicznego, których celem nie jest osiągnięcie zysku. W Bochni takich organizacji istnieje ponad 80.

Podczas majowego spotkania Komisji Oświaty, Wychowania, Sportu i Turystyki wspólnie z Kultury, opowiadał o nich p. Marek Maciuszek – Pełnomocnik ds. Współpracy Urzędu Miasta z Organizacjami Pozarządowymi.

Choć liczba organizacji pozarządowych w Bochni przekracza 80, to tak naprawdę organizacji aktywnych, które mają kontakt z Urzędem Miasta, jest około 40. To są organizacje, które składają nam oferty, prowadzą z nami współpracę niekoniecznie finansową, ale i pozafinansową – informował p. Marek Maciuszek.

Istnieją 3 drogi inspirowania organizacji pozarządowych:
1. Bezpośrednie kontakty z wybraną organizacją w celu podjęcia współpracy.
2. Wysyłanie informacji do wszystkich organizacji z propozycją działań w konkretnych kierunkach.
3. Spotykanie się z członkami powołanego w 2011 r. Zespołu Doradczo-Inicjatywnego ds. Organizacji Pozarządowych. Zespół ten to wspólna inicjatywa Urzędu Miasta i organizacji pozarządowych w mieście. Na walnym zgromadzeniu wyłonieni zostali kandydaci do Zespołu, który ostatecznie składa się z 7 osób: 3 z Urzędu Miasta i 4 z organizacji. Zespół spotyka się minimum raz w kwartale, a tematem jego posiedzeń jest głównie polepszenie współpracy na linii Urząd Miasta – organizacje pozarządowe.

 Jak wspominał p. Marek Maciuszek, jednym z aspektów pomocy pozafinansowej, ale jednak materialnej ze strony Urzędu Miasta jest użyczanie lokali. Zawierane są umowy użyczenia lub wynajmu na preferencyjnych warunkach. Z tego typu pomocy korzysta obecnie kilka organizacji, m.in. Klub Abstynenta, Hospicjum, Caritas, PTTK, ZHP czy Polski Związek Głuchych. Chcąc zawrzeć taką umowę, organizacja musi najpierw zwrócić się do burmistrza. W chwili obecnej jednak, wszystkie dostępne lokale zostały już zajęte.

Pełna lista bocheńskich organizacji pozarządowych TUTAJ.
(KZ)

Zobacz także

Brzesko: Kryminalni zatrzymali poszukiwanych listami gończymi

Brzescy policjanci każdego dnia wykonują wiele czynności zmierzających do zatrzymania osób, które chcąc uniknąć kary za swoje ...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code