Strona główna » Wydarzenia » Więcej osób skorzysta z projektu „Absolwent na rynku pracy”

Więcej osób skorzysta z projektu „Absolwent na rynku pracy”

W poniedziałek, 14 kwietnia, został podpisany aneks do umowy z 30 sierpnia 2013 r. o dofinansowanie projektu pn. „Absolwent na rynku pracy” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Bochni, dzięki któremu zwiększyła się kwota dotacji z 700 591,06 zł do 828 402,46 zł.

Wsparciem zostanie objętych co najmniej 88 osób, a nie, jak przewidywano wcześniej, 70.

W 2014 r. dla uczestników projektu zaplanowano:

– organizację miejsc stażu,

– identyfikację potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia – uczestnicy projektu zostaną objęci procesem doradczym, który będzie zakładał 5 sesji indywidualnych i grupowych obejmujących: analizę potrzeb klienta – 1 h, rynek pracy i warsztat edukacyjny – 3 h, warsztat samopoznania – 3 h, indywidualną ocenę zawodową – 1 h, przygotowanie Indywidualnego Planu Działania – 1 h;

–  usługę poradnictwa zawodowego;

–  usługę pośrednictwa pracy dla uczestników projektu, którzy nie zostaną zatrudnieni po zakończeniu stażu.

W projekcie mogą brać udział osoby bezrobotne, spełniające łącznie poniższe kryteria:

–  osoby pozostające w okresie do 12 miesięcy od daty ukończenia szkoły na dowolnym poziomie,

–  osoby w wieku do 25 lat lub w wieku do 27 lat (w przypadku ukończenia szkoły wyższej),

–  nieposiadające doświadczenia zawodowego w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Zobacz także:
Trwa rekrutacja do projektu “Absolwent na rynku pracy”.

Zobacz także

Bochnia Rocks: TSA MNKWL zagra koncert w Bochni

11 kwietnia 2024 r. o godz. 20 w dużej Sali kina Regis wystąpi TSA MNKWL. Skrótowiec MNKWL to nic innego ...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code