Strona główna » Wydarzenia » Uczmy się ratować życie – nowy projekt w starostwie

Uczmy się ratować życie – nowy projekt w starostwie

Starostwo Powiatowe w Bochni i przystępuje do realizacji programu pn. „Uczmy się ratować życie – pierwsza pomoc przedmedyczna”. Jest to pogram polityki zdrowotnej o charakterze edukacyjnym z zakresu pierwszej pomocy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Bocheńskiego. Właśnie ogłoszono konkurs na podmioty zainteresowane przystąpieniem do realizacji projektu.


Głównym celem tej inicjatywy jest  dostarczenie uczniom wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie udzielania pierwszej pomocy, co mam nadzieję wpłynie na większe poczucie własnej skuteczności w tym zakresie
-mówi starosta bocheński, Ludwik Węgrzyn.

Program skierowany jest do młodzieży klas drugich, grupy wiekowej 17-18 rok życia. Łączna prognozowana liczba uczniów objęta programem na lata 2016-2018 ok. 2 940 uczniów.

Podmioty zainteresowane przystąpieniem do realizacji Programu mogą zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu oraz otrzymać obowiązujący formularz ofertowy w Wydziale Spraw Społecznych i Zarzadzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 31, pok. 218, tel. 14 615 37 00 wew. 871, od poniedziałku do piątku  w godzinach 9:00 – 15:00  i na stronie internetowej powiatu bocheńskiego.

Oferty należy składać na obowiązujących formularzach ofertowych w nieprzekraczalnym terminie do 21 kwietnia 2016 roku w Punkcie Obsługi Mieszkańca Starostwa Powiatowego w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 31, pok. 1 w poniedziałek w godzinach 9:00 – 17:00, wtorek – piątek w godz. 7:30 – 15:30 w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Konkurs ofert na wybór realizatora programu pn. „Uczymy się ratować życie – pierwsza pomoc przedmedyczna”.

Rozstrzygnięcia konkursu dokona Komisja Konkursowa powołana Uchwałą Nr 218/2016 Zarządu Powiatu  w Bochni z dnia 04.04.2016 r. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2016 o godz. 10:00. Oferent jest związany ofertą w okresie 30 dni od upływu terminu składania ofert.Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert bez podania przyczyny oraz przesunięcia terminu składania ofert.Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji programu z przyczyn obiektywnych. Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego www.powiat.bochnia.pl oraz bip.malopolska.pl/spbochnia i tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Bochni dnia 22 kwietnia 2016 roku.Oferenci zastaną powiadomieni listownie o wyniku konkursu.Umowy z wybranymi oferentami zostaną zawarte w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.

Zobacz także

Basen w Bochni nieczynny aż do połowy lutego

Kryta Pływalnia im. Jana Kota w Bochni w swoim komunikacie informuje, iż z przyczyn od nas niezależnych (m.in. awaria silnika centrali wentylacyjnej) ...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code