Strona główna » Więcej wiadomości » Trwa nabór wniosków o organizację stażu

Trwa nabór wniosków o organizację stażu

Powiatowy Urząd Pracy w Bochni w 2014 roku realizuje projekt „Absolwent na rynku pracy” współfinansowany przez Unię Europejską, którego celem jest poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej absolwentów na terenie powiatu bocheńskiego. W jego ramach przewiduje się m.in. organizację 70 miejsc odbywania stażu.

Ponadto w 2014 r. dla uczestników projektu zaplanowano:
– identyfikacje potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia – uczestnicy projektu objęci zostaną procesem doradczym, który będzie zakładał 5 sesji indywidualnych i grupowych, obejmujących: analizę potrzeb klienta – 1h, rynek pracy i warsztat edukacyjny – 3h, warsztat samopoznania- 3h, indywidualną ocenę zawodową – 1h, przygotowanie Indywidualnego Planu Działania – 1h;
–  usługę poradnictwa zawodowego;
–  usługę pośrednictwa pracy dla uczestników projektu, którzy nie zostaną zatrudnieni po zakończeniu stażu.

W projekcie mogą wziąć udział osoby bezrobotne spełniające łącznie poniższe kryteria:
–  pozostające w okresie do 12 miesięcy od daty ukończenia szkoły na dowolnym poziomie,
–  w wieku do 25 lat lub w wieku do 27 lat (w przypadku ukończenia szkoły wyższej),
–  nieposiadające doświadczenia zawodowego w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Rekrutacja do projektu będzie prowadzona w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Bochni (ul. Wojska Polskiego 3) w sposób ciągły do wyczerpania zakładanej w projekcie liczby uczestników/ uczestniczek oraz limitu przewidzianego budżetu  (665 610,72 zł) zgodnie z zasadami równości szans w tym płci.

Bocheński „pośredniak” zaprasza pracodawców oraz przedsiębiorców niezatrudniających pracowników, zainteresowanych organizacją miejsc odbywania stażu do składania wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla uczestników projektu. Zawieranie umów o organizacje staży prowadzone będzie zgodnie z harmonogramem projektu oraz płatności.

Projekt realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 „Człowiek- najlepsza inwestycja” Priorytet VI. Rynek Pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Zobacz także

Ruszył 17. Małopolski Festiwal Piosenki Integracja Malowana Dźwiękiem

W środowy wieczór 22 maja 2024 r. ruszyła 17 edycja Małopolskiego Festiwalu Piosenki Integracja Malowana Dźwiękiem. Facebook ...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code