Strona główna » Wydarzenia » Tak uczcili lokację Bochni

Tak uczcili lokację Bochni

27 lutego 1253 roku, Bolesław Wstydliwy nadał Bochni prawa miejskie. Dokładnie 760 lat później, władze samorządowe miasta oraz zaproszeni goście spotkali się w bocheńskiej Hali Widowiskowo-Sportowej, aby w uroczysty sposób uczcić tę okrągłą rocznicę.

Ponieważ, jak mówi mędrzec, ludzie, którzy po upływie wielu wieków po nas żyć będą, nie będą wiedzieć nic ani o tych sprawach, które już dziś minęły, ani o tych które się
z czasem wydarzą, jest przeto rzeczą konieczną przemijające wydarzenia pisemnymi świadectwami w pamięci potomnych utrwalić.
– tymi słowami rozpoczyna się przywilej lokacyjny miasta Bochnia i tymi też słowami rozpoczęto obchody 760 rocznicy jego nadania.

Z tej okazji, Hala Widowiskowo-Sportowa przy ul. Poniatowskiego zgromadziła blisko 200 osób. Oprócz głównego organizatora uroczystości – burmistrza Bochni Stefana Kolawińskiego, wśród nich znaleźli się między innymi: Włodzimierz Bernacki (poseł na Sejm RP), Edward Czesak (poseł na Sejm RP), Józef Rojek (poseł na Sejm RP), Jan Ziobro (poseł na Sejm RP), Stanisław Sorys (marszałek województwa małopolskiego), Józef Lasota (poseł na Sejm RP), Bolesław Łączyński (radny województwa małopolskiego), Jacek Pająk (starosta bocheński), przedstawiciele duchowieństwa, wójtowie gmin powiatu bocheńskiego i inni.

Po powitaniu zgromadzonych gości, głos zabrał burmistrz Stefan Kolawiński. W swojej wypowiedzi podsumował rok 2012, uwzględniając ważne wydarzenia nie tylko dla Bochni, ale i Polski oraz całego świata. Wspomniał także o działaniach, których zrealizowania podjął się bocheński samorząd w 2013 roku. Do głównych zaliczył uzbrojenie Bocheńskiej Strefy Aktywności Gospodarczej w media i układ drogowy, kontynuację rewitalizacji Parku Rodzinnego Uzbornia, rozpoczęcie renowacji budynku Muzeum im. Stanisława Fischera, opracowanie dokumentacji projektowej wielopoziomowego parkingu przy ul. Poniatowskiego oraz wykonanie monitoringu miasta. Również w 2013 roku ma się zakończyć opracowywanie planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów „Kurów” i „Dołuszycka”, trwać natomiast będą procedury dotyczące opracowania planów „Brzeska” i „Łychów Brzeźnicka”. Rozpoczną się z kolei prace nad planami Śródmieścia i Kolanowa.

Kolejno głos zabierali posłowie na Sejm RP: Włodzimierz Bernacki, Józef Rojek i Józef Lasota. Oprócz ciepłych słów kierowanych pod adresem władz samorządowych miasta Bochnia, podkreślali fakt, iż pomimo różnej przynależności partyjnej, wszyscy samorządowcy muszą działać wspólnie, dla dobra miasta.

Zgromadzeni wysłuchali także wypowiedzi Starosty Bocheńskiego, Jacka Pająka. – Słuchając pana Burmistrza, przed oczami przewinął mi się pewien film o tym, co nas
w minionym roku spotkało zarówno dobrego, jak i złego. Gdyby ten bilans podsumować, to myślę, że było dobrze, że podołaliśmy wszystkim wyzwaniom i trudnościom oddziałującym na naszą piękną Bochnię. Z perspektywy gospodarza powiatu, którego częścią jest też miasto Bochnia chcę powiedzieć, że mamy powód do dumy. Część działań, które realizowaliśmy w roku ubiegłym, to były działania wspólne, które służąc dobrze miastu, służyły także powiatowi.

Po zakończeniu oficjalnych przemówień, nastąpiła podniosła chwila. Burmistrz Bochni, Stefan Kolawiński, po raz pierwszy w 760-letniej historii miasta nadał wyróżnienie „Boleslaus dux fundator” dr hab. Teofilowi Wojciechowskiemu – wieloletniemu burmistrzowi Bochni, radnemu powiatowemu pierwszej kadencji, członkowi Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej obydwu kadencji i Kawalerowi Orderu Odrodzenia Polski. Po przemówieniu odznaczonego, oficjalną część uroczystości zakończył koncert fortepianowy.
(KZ)

Zobacz także

Pożegnanie Ordynatorki Oddziału Dziecięcego – Beaty Zahradnik-Stopczyńskiej

Były kwiaty, tort ale przede wszystkim podziękowania. Z oddziałem dziecięcym Szpitala Powiatowego w Bochni pożegnała się doktorka Beata ...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code