Strona główna » Więcej wiadomości » Starostwo ws. KN2: To droga gminna

Starostwo ws. KN2: To droga gminna

Jak informuje Starostwo Powiatowe w Bochni, drogę KN2 można było bez przeszkód zaliczyć do kategorii dróg gminnych. Wnioskowały o to władze powiatu. Zatem znaki drogowe dotyczące prowadzenia kontroli prędkości należy usunąć.

Oświadczenie Starostwa Powiatowego w Bochni na temat KN2:

W 2008 roku toczyło się postępowanie o ustalenie lokalizacji drogi gminnej – obwodnicy północno-zachodniej w miejscowości Bochnia w KM 0+000,00-1+010,56. Zgodnie z posiadaną dokumentacją, grunty zajęte pod budowę drogi KN-2 na mocy decyzji Starosty Bocheńskiego nr 1/08 z dnia 24.01.2008 r. o ustaleniu lokalizacji oraz decyzji Wojewody Małopolskiego z dnia 17.03.2008 r. znak: WI.VIII.WM.5349-3-1-08 stały się własnością Gminy Miasta Bochnia – w marcu 2008 roku.

Na wniosek Gminy Miasta Bochnia na mocy wyżej powołanych decyzji Sąd Rejonowy w Bochni ujawnił w jednej księdze wieczystej prawo własności na rzecz Gminy Miasta Bochnia odnośnie wszystkich działek, które weszły w skład drogi KN-2. Nie było żadnej przeszkody, aby już w roku 2008 właściciel zlecił geodecie uprawnionemu opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej z połączenia ponad 50 działek tworzących drogę KN-2, w jedną lub kilka działek ewidencyjnych.

Po ww. terminie w tut. Starostwie nie toczyło się żadne postępowanie odnośnie nabycia gruntów pod modernizację linii kolejowej. PKP PLK S.A. swój wniosek o ustalenie lokalizacji linii kolejowej złożyło do Wojewody Małopolskiego dopiero w sierpniu 2012 roku. Pod koniec ubiegłego roku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. złożyły wniosek o wprowadzenie na podstawie decyzji Wojewody Małopolskiego nr 3/2013 z dnia 22.02.2013 r. o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej zmian do prowadzonego przez Starostę Bocheńskiego operatu ewidencji gruntów i budynków. W tym miejscu należy zaznaczyć, że z dniem uostatecznienia się w/w decyzji odjęte zostało prawo własności w odniesieniu do części działek wchodzących m.in. w skład dróg stanowiących własność gminy Miasta Bochnia, które stały się własnością Skarbu Państwa w odniesieniu do których PLK S.A. nabędzie prawo użytkowania wieczystego.

Gmina Miasta Bochnia decyzją z dnia 11.01.2010 r. znak AB.INS.7351/PU/1/2009/2010 uzyskała pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego pn. „Droga gminna klasy Z północno-zachodnia obwodnica Miasta Bochnia”.

Stwierdzić należy zatem, iż Gmina Miasta Bochnia bez jakichkolwiek przeszkód mogła zaliczyć drogę do kategorii dróg gminnych, o co Starostwo Powiatowe wnioskowało w piśmie z dn. 20.04.2011 r. Dziwnym również wydaje się fakt przedstawiania dokumentacji i opinii niezgodnych z stanem faktycznym do Starostwa Powiatowego w Bochni – co spowodowało zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na drodze gminnej, która obecnie takiego statusu nie ma.

Pismo władz powiatu do burmistrza miasta Bochnia, Stefana Kolawińskiego:

Pismo starostwa do burmistrza BochniPismo starostwa do władz Bochni, cz. 2

Zobacz także

Mnóstwo muzyki i dobrej zabawy w ramach Kulturalnej od-nowy

Za nami druga tegoroczna odsłona „Kulturalnej od-nowy”. W sobotę, 13 lipca, na bocheńskim Rynku zaprezentowała się znana animatorki ...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code