Strona główna » Wydarzenia » Starosta Ludwik Węgrzyn w Komitecie Regionów

Starosta Ludwik Węgrzyn w Komitecie Regionów

Ludwik Węgrzyn starosta bocheński znalazł się wśród 18 lokalnych liderów z Polski mianowanych członkami unijnego zgromadzenia regionów. Członków delegacji zaproponował polski rząd, a 27 stycznia br. formalnie zatwierdziła ich Rada Unii Europejskiej. Przez najbliższych pięć lat, członkowie będą zasiadać w Komitecie, reprezentując w Unii interesy polskich miast i regionów.

Delegacja polska, składająca się z 18 członków i 16 zastępców, jest częścią nowego zgromadzenia KR-u, liczącego 350 polityków szczebla lokalnego i regionalnego. Nowa kadencja KR-u rozpoczyna się w lutym.

Komitet Regionów funkcjonuje od 1994 r. – od podpisania traktatu z Maastricht – i został powołany, by samorządy lokalne i regionalne Europy miały możliwość zabrania głosu w Unii Europejskiej. Politycy szczebla lokalnego i regionalnego zbierają się w Brukseli do sześciu razy w ciągu roku, aby omawiać priorytety polityczne i wydawać opinie w sprawie ustawodawstwa UE. Pierwsza sesja zaplanowana jest na 11 lutego, podczas której wybrany zostanie przewodniczący i wiceprzewodniczący zgromadzenia.

Przypomnijmy:
Komitet Regionów jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych UE ze wszystkich 28 państwa członkowskich. Jego misją jest włączenie samorządów regionalnych i lokalnych oraz reprezentowanych przez nie społeczności w proces decyzyjny UE oraz informowanie ich o strategiach politycznych UE. Komisja Europejska, Parlament Europejski i Rada mają obowiązek zasięgania opinii Komitetu w odniesieniu do dziedzin polityki mających wpływ na regiony i miasta. Komitet może także wnieść skargę do Trybunału Sprawiedliwości, jeśli uzna, że naruszone zostały jego prawa lub że jakiś akt prawny UE łamie zasadę pomocniczości bądź nie respektuje uprawnień władz regionalnych i lokalnych.

Zobacz także

Podróże na dużym ekranie. Nowy cykl spotkań w MDK

Miejski Dom Kultury w Bochni zaprasza do udziału w nowym cyklu spotkań, podczas których można zobaczyć, a także pokazać swoje ...

1 komentarz

  1. Ktoś, kto przygarnia Lysego pod swoje skrzydła, powinien raczej zostać oddelegowany do wynoszenia obornika ze stajni. Nie ma się co dziwić, że ludzie odwracają się od Unii Europejskiej, skoro stanowiska w gremiach UE są obsadzane ludźmi pochodzącymi z łapanki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code