Strona główna » News » Starosta Bocheński ogłasza nabór uczestników do Dziennego Domu „Senior -WIGOR”

Starosta Bocheński ogłasza nabór uczestników do Dziennego Domu „Senior -WIGOR”

Dom będzie mieścił się przy Ul. Karolina , a głównym celem Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Bochni będzie zapewnienie wsparcia dla seniorów w szczególności nieaktywnych zawodowo, czy też samotnych zamieszkałych na terenie powiatu bocheńskiego. Działalność bieżąca Domu związana będzie m.in. z zapewnieniem i zagospodarowaniem przestrzeni m.in. do: wspólnych spotkań, gotowania, ćwiczeń i relaksu.


Seniorzy będą mieli zapewniony minimum jeden posiłek dziennie, udział m.in,w zajęciach ruchowych, sportowo-rekreacyjnych i aktywizujących, a także kulturalno – oświatowych i edukacyjnych.Zapraszamy Seniorów, którzy pragną zdrowo, pożytecznie i przyjemnie spędzić wolny czas- mówi Ludwik Węgrzyn, starosta bocheński.

Jeżeli jesteś osobą w wieku 60+:
– mieszkasz na terenie powiatu bocheńskiego,
– pragniesz żyć w sposób twórczy i aktywny, chcesz pomóc sobie lub innym, zostań uczestnikiem Dziennego Domu „Senior-WIGOR” – placówki wsparcia dziennego posiadającą infrastrukturę pozwalającą na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe na rzecz środowiska lokalnego.

Planowany termin otwarcia Dziennego Domu „Senior-WIGOR” – grudzień 2015 r. Placówka będzie funkcjonowała od poniedziałku do piątku, minimum 8 godzin dziennie. Dom przeznaczony będzie dla 29 osób, powyżej 60 roku życia.

Oferta to:
– pomoc wykwalifikowanych pracowników,
– wyżywienie,
– terapię zajęciową, treningi umiejętności społecznych i pamięci,
– szeroko pojętą aktywizację, w tym z ogólną gimnastykę usprawniającą,
– realizacje potrzeb Uczestników w aspekcie kulturalnym, rekreacyjnym i towarzyskim,
– możliwość korzystania z prasy oraz komputera i internetu,
– pomoc w załatwianiu spraw osobistych i urzędowych.

Korzystanie ze świadczeń Dziennego Domu „Senior-WIGOR” będzie częściowo odpłatne. Opłata obejmuje korzystanie z miejsca pobytu wraz z wyżywieniem oraz usługi świadczone przez Dom. Wysokość opłat za pobyt ustalana będzie w drodze indywidualnych decyzji administracyjnych z uwzględnieniem sytuacji materialnej seniora i zakresu świadczonych usług. Zasady odpłatności za pobyt uczestników określi Uchwała Rady Powiatu w Bochni, w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior-WIGOR” w Bochni.W szczególnie uzasadnionych przypadkach starosta bocheński na wniosek osoby zainteresowanej może całkowicie lub częściowo zwolnić z ponoszenia opłat.

Osoby zainteresowane tą formą pomocy prosimy o kontakt z:Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni ul. Windakiewicza 9/5 tel. 14/6119740 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00.

Zobacz także

Basen w Bochni nieczynny aż do połowy lutego

Kryta Pływalnia im. Jana Kota w Bochni w swoim komunikacie informuje, iż z przyczyn od nas niezależnych (m.in. awaria silnika centrali wentylacyjnej) ...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code