Strona główna » Wydarzenia » Rekrutacja do klas pierwszych publicznych gimnazjów w roku szkolnym 2014/2015

Rekrutacja do klas pierwszych publicznych gimnazjów w roku szkolnym 2014/2015

Gmina Miasta Bochnia jest organem prowadzącym dla 2 gimnazjów. Nabór do klas pierwszych na rok szkolny 2014/2015 jest prowadzony w formie pisemnej (nie elektronicznej), według ustalonych obwodów. W Solnym Grodzie od 1 września br. obowiązkiem podjęcia nauki w klasie pierwszej gimnazjum zostanie objętych 324 absolwentów bocheńskich szkól podstawowych.

Uczniowie zamieszkali w obwodzie gimnazjum są przyjmowani z urzędu. W tym celu należy złożyć zgłoszenie w sekretariacie placówki w terminie określonym przez małopolskiego kuratora oświaty, czyli od 3 marca do 20 czerwca 2014 r. Natomiast kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznego gimnazjum mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na podstawie kryteriów zawartych w statucie gimnazjum. Statut określa również wymagane dokumenty oraz sposób przeliczania punktów.

Obwody gimnazjów (określone w załączniku do uchwały nr XVII/184/12 Rady Miasta Bochnia z 29 marca 2012 r.):

1. Gimnazjum nr 1 im. Św. Kingi w Bochni, ul. Bernardyńska 1, ma ustalone następujące granice obwodu, obejmujące ulice:
mjr. Bacy, Andrzeja Benesza, Bernardyńska, Biała, Marii Bielawskiej,  Birków,pl. Bolesława Wstydliwego, Bracka, Brzeska, Brzeźnicka, Brzozowa, Chodenicka, Tadeusza Czackiego, pl. ks. Antoniego Czaplińskiego,  Dębcza, Dominikańska, prof. Stanisława Fischera, Floris, Karola Frycza, ks. Walentego Gadowskiego, Piotra Galasa, Garncarska, Gazaris, pl. Gazaris, Gazowa, Stanisława Gąsiorka, Julii i Wojciecha Goczałkowskich, Gołębia, Graniczna, Romana Grodeckiego, Gródek Wójtowski, Waleriana Hillenbranda,   Hutnicza, św. Jana,  Franciszka Kaima, Edwarda Karasia, Karolina, Karosek, skwer Waleriana Kasprzyka, Kącik, Władysława  Kiernika, pl. św. Kingi,  Kolejowa, Konfederatów Barskich, Konstytucji 3 Maja, Tadeusza Kościuszki,Kowalska, Zygmunta Krasińskiego, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Kręta, Krótka, Krzeczowska, Krzęczków, Krzyżaki, Krzyżanowicka,   Antoniego Langera, św. Leonarda, Lipie, Łany, Łopianka, Łychów, Adama Mickiewicza, Heleny Modrzejewskiej, Murowianka,  Myśliwska, Na Buczków,  Na Kąty, Nad Babicą, Niecała, Ofiar Katynia, Ogrodowa, pl. gen. Leopolda Okulickiego, Oracka, płk. Stefana Osiki, Partyzantów, Ludwika Piotrowicza, Wawrzyńca Pisza, Pod Lipką, Podedworze, Polna, ks. Józefa Poniatowskiego, Tadeusza Popka, Proszowska, Przysieki, Jana Ptaśnika, pl. gen. Kazimierza Pułaskiego,  Regis, Tadeusza Rejtana, Józefa  Romana, Różana, Rynek, Rzeźnicka, Sądecka, Henryka Sienkiewicza, Składowa,   Smyków, Solidarności, Solna Góra,  Solna, Ludwika Stasiaka, ks. Stanisława  Staszica,  Storynka, Studencka, 20-Stycznia,   Sutoris, Szewska,ks. Józefa Tischnera, Trinitatis, Trudna, św. Urbana, Mikołaja Volkmara, Warzelnicza, Wąska, Wąwóz, Węgierska, Więźniów Oświęcimia, Wodociągowa,  Wojska Polskiego, Wolnica, ks. Stanisława Wójtowicza, Wygoda, Zaułek Św. Mikołaja,  Stefana Żeromskiego.

2. Gimnazjum nr 2 w Bochni, ul, gen. Tadeusza Jakubowskiego 12 ma ustalone następujące granice obwodu obejmujące ulice:
Jana Kantego Andrusikiewicza, Armii Krajowej, Kazimierza Brodzińskiego, prof. Franciszka Bujaka, Gejzy Bukowskiego, Campi, Czerwieniec, gen. Waleriana Czumy, Michała Czyżewicza,  gen. Henryka Dąbrowskiego, Edwarda Dembowskiego, Dębnik, Dołuszycka, Gipsowa, Juliana Goslara, Górników, Górska, Władysława Grabskiego,Franciszka Hoszarda, gen. Tadeusza Jakubowskiego,  Kazimierza Wielkiego, Kolanowska, Wacława Korty, Krakowska, Krakowskie Przedmieście, ks. Władysława Kuca, Kurów, Eugeniusza Kwiatkowskiego, Legionów Polskich, Leśna, Ferdynanda Maissa, Jana Matejki, Zaułek Franciszka Mollo, Romana Niwickiego, Nowy Świat, Stanisława Pachuty, Pagórek, Parkowa, św. Pawła Apostoła, rtm. Witolda Pileckiego, Włodzimierza Podgórca, Macieja Rataja, Lucjana Rydla, Marcina Samlickiego, Serafińskich, płk. Józefa  Serugi, Bogusława Serwina, Władysława Skoczylasa, Jana Sondla, Spiska, Strzelecka, św. Marka,  Świętokrzyska, pl. Turka, gen. Mariana Turkowskiego,  Uzbornia, Widok, Edwarda Windakiewicza, Wiśnicka, Wincentego Witosa, Zdzisława Włodka, Józefa  Wybickiego, Stanisława Wyspiańskiego, Za  Szybem, Zalesie Dolne, Michała Żułkiewicza.

Terminy i procedury rekrutacyjne dla uczniów zamieszkałych poza obwodem publicznego gimnazjum zawarte są w informacjach dyrektorów.

Informacja dla uczniów klas szóstych szkół podstawowych, zamieszkałych poza obwodem Gimnazjum nr 1 im. Św. Kingi w Bochni, ubiegających się o przyjęcie do tego gimnazjum

1. Uczniowie zamieszkali poza obwodem Gimnazjum nr 1 im. Św. Kingi  w Bochni ubiegający się o przyjęcie do tego gimnazjum, składają w sekretariacie szkoły
w terminie od 3 marca 2014 r. do 20 czerwca 2013 r., w godz. od  8.00 do 15.00, następujące dokumenty:
•    wniosek (załącznik nr 2),
•    2 zdjęcia do legitymacji,
•    wypis ocen z I półrocza klasy szóstej, potwierdzony podpisem wychowawcy.
2. W terminie od 27 czerwca 2014 r. do 2 lipca 2014 r. uczniowie przedkładają w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:
•    oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
•    oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu w klasie szóstej.
3. 7 lipca 2014 r., godz. 13.00 – podanie wyników postępowania kwalifikacyjnego do publicznej wiadomości w formie list kandydatów zakwalifikowanych, tj. spełniających kryteria przedstawione w załączniku nr 3  i list kandydatów  niezakwalifikowanych.
4. Do 9 lipca 2014 r. – potwierdzanie woli podjęcia nauki w gimnazjum przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia, poprzez dostarczenie do sekretariatu szkoły oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu w klasie szóstej. Złożenie powyższych dokumentów  jest warunkiem koniecznym przyjęcia do gimnazjum.
5. 10 lipca 2014 r., godz. 13.00 – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
6. Do 29 sierpnia 2014 r. –  postępowanie uzupełniające.

Informacja dla uczniów, zamieszkałych poza obwodem Gimnazjum nr 2 im. Cypriana Kamila Norwida w Bochni, ubiegających się o przyjęcie do tego gimnazjum

1. Uczniowie zamieszkali poza obwodem Gimnazjum nr 2 im. Cypriana Kamila Norwida w Bochni  ubiegający się o przyjęcie do tego gimnazjum, składają w sekretariacie szkoły w terminie od 3 marca 2014 r. do 20 czerwca 2013 r., w godz. od  8.00 do 15.00, następujące dokumenty:
•    wniosek (załącznik nr 2),
•    3 zdjęcia do legitymacji.
2. W terminie od 27 czerwca 2014 r. do 2 lipca 2014 r. uczniowie przedkładają w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:
•    oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
•    oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu w klasie szóstej.
3. 7 lipca 2014 r., godz. 13.00 – podanie wyników postępowania kwalifikacyjnego do publicznej wiadomości w formie list kandydatów zakwalifikowanych, tj. spełniających kryteria przedstawione w załączniku nr 3  i list kandydatów  niezakwalifikowanych.
4. Do 9 lipca 2014 r. – potwierdzanie woli podjęcia nauki w gimnazjum przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia, poprzez dostarczenie do sekretariatu szkoły oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu w klasie szóstej. Złożenie powyższych dokumentów  jest warunkiem koniecznym przyjęcia do gimnazjum.
5. 10 lipca 2014 r., godz. 13.00 – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
6. Do 29 sierpnia 2014 r. –  postępowanie uzupełniające.

Zobacz także

Obowiązki I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Brzesku będzie pełnił nadkom. Andrzej Górka

W brzeskiej jednostce odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której pełniący obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Brzesku mł. insp. ...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code