Strona główna » Więcej wiadomości » Prawie 0,5 miliona zł dotacji dla Gminy Drwinia – foto

Prawie 0,5 miliona zł dotacji dla Gminy Drwinia – foto

Pojazdy asenizacyjne zakupione. Starania Wójta oraz Pracowników Urzędu Gminy Drwinia dotyczące zakupienia pojazdów asenizacyjnych z przyznanej dotacji przez Zarząd Województwa Małopolskiego z PROW 2007-2013 zakończyły się sukcesem.

Wnioskowany zakup pojazdów do wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych właścicieli nieruchomości zamieszkujących teren Gminy Drwinia zakończył się sukcesem. Pojazdy asenizacyjne wyposażone w pługi odśnieżne zostały dostarczone przez firmy wyłonione w przetargu nieograniczonym. Wnioskowana wartość dofinansowania po rozstrzygniętym przetargu opiewa na kwotę ok 462 000 PLN.

Nie ulega wątpliwości, iż zakup tych pojazdów poprawi zarówno warunki ekologiczne naszych mieszkańców ale także ekonomiczne – zapewniam że działalność Gminy w tym zakresie będzie nastawiona tylko na pokrycie kosztów związanych ze świadczeniem usług wywozu nieczystości ciekłych od naszych Mieszkańców a nie na zysk!”- Wyjaśnia Wójt Gminy Drwinia Jan Pająk

Aktualnie trwa procedura rejestracyjna zarówno pojazdów jak i świadczenia usług przez Gminę w tym zakresie.

Jest to sukces zarówno Pracowników ale również Radnych Rady Gminy która na nadzwyczajnej czerwcowej Sesji ostatecznie zdecydowała o zabezpieczeniu środków finansowych na pokrycie wkładu własnego tego przedsięwzięcia” – mówi Wójt Gminy Drwinia Jan Pająk.

Zobacz także

Historia rocka według red. Skarżyńskiego

Pierwszy w 2023 roku wykład redaktora Jerzego Skarżyńskiego odbędzie się 27 stycznia, zwyczajowo o godz. 18 w sali kameralnej ...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code