Strona główna » News » Powiatowe strażackie ćwiczenia „STREFA 2024”

Powiatowe strażackie ćwiczenia „STREFA 2024”

26 kwietnia 2024 r. na terenie Bocheńskiej Strefy Aktywności Gospodarczej odbyły się powiatowe ćwiczenia praktyczne pod kryptonimem „STREFA 2024”, które poprzedzone były ćwiczeniami sztabowymi w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni – organizatora ćwiczeń. Główny scenariusz ćwiczeń zakładał pożar w hali wyrobów gotowych oraz w obrębie instalacji fotowoltaicznej na terenie zakładu Mabuchi Motor Poland przy ul. Adolfa Mitery 14.

W scenariuszu uwzględniono także poszukiwanie osób, które nie zdążyły się ewakuować we wczesnej fazie pożaru oraz budowę dodatkowego zaopatrzenia wodnego z rzeki Raby. Ćwiczebne działania gaśnicze prowadzono przy zaangażowaniu plutonów gaśniczych, podnośnika hydraulicznego, formacji złożonej z sił i środków podbocheńskich jednostek OSP – plutonu zaopatrzenia wodnego oraz dronów z jednostek OSP w Łomnej i Leszczynie wyposażonych w kamerę termowizyjną, które pozwalały na bieżące monitorowanie sytuacji pożarowej i sprawniejszą koordynację działań ratowniczo – gaśniczych. Ćwiczenia były także okazją do przetestowania możliwości technicznych autorskiego prototypu wielofunkcyjnego kontenera gaśniczego będącego na wyposażeniu jednostki OSP Stanisławice.

W ćwiczeniach „STREFA 2024” brało udział 30 samochodów pożarniczych  Państwowej i Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu bocheńskiego,  wielickiego i brzeskiego (łącznie 120 strażaków) pod nadzorem funkcjonariuszy Wydziału Planowania Operacyjnego Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie. Ponadto w manewrach tych udział wzięli funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Bochni, ratownicy Państwowego Ratownictwa Medycznego, przedstawiciele powiatowego oraz miejskiego zespołu zarządzania kryzysowego w Bochni oraz kadra techniczna zakładu Mabuchi.

Celem tegorocznych ćwiczeń powiatowych było sprawdzenie i doskonalenie:

  • alarmowania, współdziałania i dowodzenia jednostkami ochrony przeciwpożarowej przy organizacji działań ratowniczo-gaśniczych na dużym obiekcie przemysłowym,
  • umiejętności dostarczania wody na duże odległości,
  • założeń Powiatowego Planu Ratowniczego,
  • procedur dysponowania sił i środków,
  • taktyczno-technicznych możliwości zastępów straży pożarnych,
  • systemów łączności współdziałania i dowodzenia,
  • pracy sztabu Kierującego Działaniem Ratowniczym,
  • zaplecza logistycznego.

Ćwiczenia „STREFA 2024”podlegały nadzorowi oraz ocenie przedstawicieli Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Składamy podziękowania spółce Mabuchi Motor Poland za umożliwienie przeprowadzenia ćwiczeń na obiekcie.

Tekst: mł. bryg. Witold Sajak – KP PSP w Bochni
Zdjęcia: bryg. Paweł Matyasik, dh Artur Świątek, Bochnia 112

 

Zobacz także

Blisko pół miliona zł dla Gminy Rzezawa z rządowego funduszu rozwoju dróg

Dzięki podpisanej dzisiaj przez wojewodę małopolskiego Krzysztofa Jana Klęczara umowie (aneksie) gmina Rzezawa w powiecie bocheńskim otrzyma ...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code