Strona główna » Więcej wiadomości » Powiat: 17,5 mln zł na inwestycje drogowe w 2013 r. – zdjęcia

Powiat: 17,5 mln zł na inwestycje drogowe w 2013 r. – zdjęcia

W 2013 r. zrealizowano wiele inwestycji drogowych, które pochłonęły 17,5 mln zł, z czego 10 mln zł udało się pozyskać ze środków zewnętrznych. Pieniądze przeznaczono m.in. na modernizację dróg, stabilizację osuwisk oraz budowę chodników.

Najważniejsze inwestycje zrealizowane w roku ubiegłym to przede wszystkim realizacja „schetynówki” na terenie gminy Drwinia, remont drogi powiatowej w Dąbrówce i Buczkowie, odbudowa mostu w Królówce i Zawadzie, zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska w Ujeździe oraz Sobolowie.

Ponadto wykonano dokumentację na zabezpieczenie i stabilizację osuwiska w Żegocinie. Przebudowano drogi powiatowe w Lubomierzu, Rzezawie i Damienicach. Powstały również chodniki w Łąkcie Dolnej, Rzezawie, Cikowicach, Stanisławicach oraz ścieżka rowerowa w Łapanowie.

Za nami kolejny rok wytężonej pracy na rzecz poprawy infrastruktury drogowej. Zrealizowaliśmy inwestycje, które znacząco wpłynęły na bezpieczeństwo i lepszą jakość poruszania się po naszych drogach – mówi Jacek Pająk, starosta bocheński.

Dzięki zaangażowaniu radnych powiatowych oraz zarządu udało się zmodernizować kolejne kilometry istniejących dróg, ustabilizować osuwiska i odbudować mosty. W trosce o bezpieczeństwo uczestników ruchu, niejednokrotnie przy wsparciu finansowym gmin, powstały m.in. nowe chodniki – dodaje starosta.

„Schetynówka”

Przebudowa ciągu dróg powiatowych Niedary – Gawłówek i Ispina – Bieńkowice pochłonęła blisko 5 mln zł. Łącznie powstało 1,1 km nowych chodników, zmodernizowano ponad 3 km nawierzchni asfaltowej, powstały 2 zatoki autobusowe, przebudowano skrzyżowanie, wykonano bariery ochronne na długości prawie 400 m, 10 przejść dla pieszych oraz 4 progi zwalniające. Ponadto zamontowano oświetlenie drogowe, oznakowanie pionowe i poziome oraz wycięto drzewa.

Dotacja w wysokości 2 mln 250 tys. zł na przebudowę pochodziła z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, 1 mln 695 tys. 777,31 zł z budżetu powiatu bocheńskiego, a 900 tys. zł dołożyła gmina Drwinia.

Droga powiatowa w Dąbrówce i Buczkowie

Prawie 800 tys. zł kosztowała przebudowa kilometrowego odcinka drogi powiatowej w Dąbrówce i Buczkowie, na którą władze powiatu otrzymały dofinansowanie z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Zakres prac obejmował wymianę podbudowy, położenie nowej nawierzchni, remont przepustu oraz wzmocnienie poboczy i czyszczenie rowów.

Most w Królówce

W ramach inwestycji rozebrano istniejący most, przebudowano drogę powiatową wraz z umocnieniem poboczy i czyszczeniem rowów. Wybudowano nowy obiekt mostowy wraz z dojazdami, przebudowano i umocniono również Gackowe Potoki. Modernizacji poddano także rowy przydrożne wraz z ich umocnieniem wzdłuż odcinka drogi powiatowej oraz wybudowano nowe zjazdy i przebudowano już istniejące.

Odbudowa mostu była możliwa dzięki staraniom władz powiatu bocheńskiego o pozyskanie dofinansowania z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Całkowity koszt budowy mostu wyniósł blisko 850 tys. zł.

Most w Zawadzie

Milion złotych pochłonęła modernizacja mostu w Zawadzie. Stara, drewniana kładka została rozebrana, a w jej miejsce powstała nowa konstrukcja. Oprócz nowego mostu przebudowana i poszerzona została droga wraz z poboczami. Przebudowano i umocniono również potoki Zawadka i Pogwizdowianka.

Inwestycja została dofinansowana z Ministerstwa Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Osuwisko w Ujeździe

W ramach inwestycji wybudowana została palisada z 2 rzędów mikropali o łącznej długości ponad 4 tys. m oraz mur oporowy. Powstała nowa nawierzchnia drogowa wraz z podbudową i poboczami. Przebudowano przepust, wyczyszczono rowy oraz zamontowano bariery energochłonne.

Stabilizacja osuwiska kosztowała prawie 2,4 mln zł i była możliwa dzięki dotacji z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w ramach programu Osłona przeciwosuwiskowa.

Osuwisko w Sobolowie (zrealizowane w 80%)

Odbudowa i zabezpieczenie dróg w rejonie osuwiska polegało na wykonaniu gwoździowania i palowania na długości ok. 170 m. Uregulowano gospodarkę wodną poprzez odbudowę rowów oraz ich zabezpieczenie elementami prefabrykowanymi. Ponadto planuje się wykonanie nowej nawierzchni drogowej.

Osuwisko, które uaktywniło się podczas intensywnych opadów w 2010 r., jest znacznie „trudniejsze” do zabezpieczenia od zrealizowanej inwestycji w miejscowości Ujazd. Z uwagi na specyficzne ukształtowanie terenu poniżej łączących się dróg powiatowych z nieuregulowanymi ciekami wodnymi powodującymi pogorszenie stateczności zbocza – wyjaśnia Adam Korta, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg.

Dotację na realizację zadania powiat bocheński otrzymał z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w ramach programu Osłona przeciwosuwiskowa. Całkowity koszt inwestycji to prawie 4 mln zł.

W ubiegłym roku powiat bocheński łącznie wybudował chodniki i ścieżki rowerowe o długości ponad 3,2 km. Poza tym powstało 6,6 km nowej nawierzchni drogowej.

fot.: Starostwo Powiatowe w Bochni

Zobacz także

Kolejne sukcesy bocheńskich modelarzy

W sobotę 25 maja 2024 r. zawodnicy, działającego w bocheńskim domu kultury, klubu modelarstwa lotniczego wzięli udział w ogólnopolskich ...

1 komentarz

  1. Widać na zdjęciach ale i w terenie ze coś dobrego się dzieje, oby tak dalej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code