Strona główna » Wydarzenia » Odprawa roczna w Komendzie Powiatowej Policji w Bochni

Odprawa roczna w Komendzie Powiatowej Policji w Bochni

W poniedziałek 3 lutego w Komendzie Powiatowej Policji w Bochni odbyła się odprawa roczna z udziałem Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie inspektora Jacka Fabisiaka, Wicestarosty Bocheńskiego Tomasza Całki, Szefa Prokuratury Rejonowej w Bochni Pana Mieczysława Dzięgiela, Komendanta Powiatowego Policji w Bochni podinspektora Mariusza Dymury i jego zastępcy młodszego inspektora Jerzego Bieżychudka oraz funkcjonariuszy i pracowników policji w Bochni. 

Komendant Powiatowy Policji w Bochni podinspektor Mariusz Dymura po przywitaniu się z gośćmi, wspólnie ze swoim zastępcą przystąpił do omawiania prezentacji multimedialnej ukazującej poziom bezpieczeństwa w Powiecie Bocheńskim w minionym 2013 roku.

Szczegółowa prezentacja  znajduje się w linku poniżej:
Prezentacja multimedialna

Następnie głos zabrał Szef Prokuratury Rejonowej w Bochni, Mieczysław Dzięgiel. W swoim przemówieniu dziękował za będącą na wysokim poziomie współpracę z bocheńską jednostką i osiągnięte dzięki temu pozytywne wyniki. Prokurator podkreślił, że mimo zmian jakie zaszły w komendzie (zmiana kierownictwa, struktury) stabilność pracy bocheńskiej policji nie została niczym zakłócona co przełożyło się na bardzo dobre wyniki pracy.  Dzięki tej wzorowej współpracy również efekty działania Prokuratury Rejonowej w Bochni w 2013 roku były bardzo pozytywne. Mieczysław Dzięgiel zauważył, że nie tylko wyniki są wykładnią bardzo dobrej pracy bocheńskiej jednostki, ale również minimalna ilość skarg i zawiadomień na niewłaściwe pełnienie służby przez policjantów, które można było „policzyć na palcach u jednej ręki”. Kończąc swoją przemowę Prokurator jeszcze raz podziękował za wyniki i współpracę życząc sukcesów w 2014 roku.

Kolejnym mówcą był Wicestarosta Bocheński Tomasz Całka, który równie wysoko, jak jego przedmówca ocenił pracę bocheńskiej policji. Zwrócił uwagę na wzorową współpracę pod kątem ruchu drogowego i starań policji o zapewnienie jak najwyższych standardów bezpieczeństwa na drogach Powiatu Bocheńskiego.

Wicestarosta poruszył również kwestię finansowania przez Starostwo działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu. Decyzją Rady Powiatu Komenda Powiatowa Policji w Bochni w 2014 roku otrzyma dofinansowanie w kwocie 40 tysięcy złotych na zorganizowanie dodatkowych patroli na terenie Powiatu Bocheńskiego. Nie wykluczył, że w późniejszym czasie kwota ta zostanie zwiększona.

Ostatnim, który zabrał głos był Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie inspektor Jacek Fabisiak. Na wstępie złożył na ręce Wicestarosty podziękowania za wsparcie finansowe dla bocheńskiej Policji doceniając starania władz samorządowych o zapewnienie komfortu pracy policjantów a tym samym zwiększenie poziomu bezpieczeństwa obywateli.

Komendant podziękował również bocheńskim policjantom za zaangażowanie i wkład w osiągnięte wyniki w 2013 roku wyrażając głębokie przekonanie, że w 2014 roku wyniki te będą jeszcze lepsze.

Kontynuując przemowę Komendant Fabisiak zwrócił uwagę na szereg problemów związanych z przestępczością, oraz bezpieczeństwem na drogach. Polecił aby szczególny nacisk położyć miedzy innymi na działania policyjne mające na celu przeciwdziałanie przestępczości. Działania te powinny uwzględniać kontakt ze społeczeństwem w celu poznania problemów lokalnej społeczności oraz jej oczekiwań wobec Policji. To dostęp do informacji zapewnia skuteczne działanie a co za tym idzie podnoszenie poczucia bezpieczeństwa u obywateli. Zaapelował również o to, by nie roztrwonić tego zaufania jakim obdarzyło nas społeczeństwo, gdyż utrzymanie tego zaufania zależy tylko i wyłącznie od pełnego zaangażowania w skuteczną walkę z przestępczością.

Zobacz także

Mnóstwo muzyki i dobrej zabawy w ramach Kulturalnej od-nowy

Za nami druga tegoroczna odsłona „Kulturalnej od-nowy”. W sobotę, 13 lipca, na bocheńskim Rynku zaprezentowała się znana animatorki ...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code