Strona główna » Z regionu » Lipnica Murowana: Nowe gimnazjum i przedszkole z patronem uroczyście otwarte – galeria zdjęć

Lipnica Murowana: Nowe gimnazjum i przedszkole z patronem uroczyście otwarte – galeria zdjęć

29 sierpnia 2014 r.  wpisuje się na stałe w karty historii gminy Lipnica Murowana, ponieważ tego dnia w Lipnicy Murowanej odbyła się szczególna uroczystość – otwarcie i poświęcenie nowego budynku przedszkola i gimnazjum oraz nadanie imienia św. Urszuli Ledóchowskiej przedszkolu przy udziale i obecności najwyższych władz wojewódzkich i diecezjalnych.

To dzień, w którym kończą się problemy z warunkowym dopuszczeniem przez SANEPID stołówki i kuchni w starym budynku, a także brakiem zaplecza dla gimnazjum, pozbawionego kilka lat temu swojego budynku. Po 75 latach działalności ochronki i przedszkola w różnych obiektach, przedszkole po raz pierwszy ma swój, dedykowany najmłodszym podopiecznym, obiekt. Przedstawiamy obszerną relację, bo i dzień ten obfitował w wiele niezwykłych wydarzeń.

Uroczystość ta była podsumowaniem realizacji zadania w ramach projektu „Budowa budynku przedszkola oraz gimnazjum wraz z przewiązką łączącą Zespół Szkół oraz infrastrukturą techniczną w Lipnicy Murowanej” w ramach Osi Priorytetowej 6 – Spójność Międzyregionalna, Działanie 6.2B Infrastruktura Społeczna, w tym edukacyjna i sportowa, Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całe zadanie zostało zrealizowane za 3 268 257,43 zł, z czego 70% stanowiło dofinansowanie ze środków budżetu państwa ( 95% kwoty) i środków unijnych (5% kwoty), które zostało przekazane decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego.

Obchody tego podwójnego święta, zainaugurowano zwołaną na ten dzień Uroczystą Nadzwyczajną Sesją Rady Gminy Lipnica Murowana, podczas której podjęto uchwałę w sprawie nadania imienia dla Przedszkola Samorządowego w Lipnicy Murowanej. Po odczytaniu uzasadnienia do wniosku o nadanie imienia przez dyrektora przedszkola, p. Renatę Kurek nastąpiło głosowanie. Po pozytywnej, jednomyślnej decyzji Rady Gminy przewodniczący rady – Józef Radzięta oraz wójt gminy – Tomasz Gromala wręczyli pani dyrektor Uchwałę Nr XXXIII.331.2014 w sprawie nadania imienia oraz Akt Nadania Imienia św. Urszuli Ledóchowskiej Przedszkolu Samorządowemu w Lipnicy Murowanej.

Po zakończonej sesji wszyscy udali się do kościoła na uroczystą mszę św., której przewodniczył Jego Ekscelencja ks. bp Jan Piotrowski. W koncelebrze uczestniczyli również ksiądz proboszcz – Zbigniew Kras oraz księża rodacy – Antoni Piś, Stanisław Świątek, Stanisław Polek i Ojciec Zenon Burdak. Ksiądz biskup w ciepłych słowach mówił o życiu i działalności św. Urszuli, szczególnie w okresie jej działalności w Lipnicy Murowanej, gdzie dzięki jej staraniu 75 lat temu powstała ochronka, która dała podwaliny pod przyszłe przedszkole. Biskup wyraził radość z wyboru patrona dla przedszkola oraz na koniec pobłogosławił wszystkich uczestników uroczystości.

Dalsze obchody miały miejsce w nowym kompleksie szkolno- przedszkolnym. Zanim jednak wszyscy się tam znaleźli, przed budynkiem odbył się bardzo ważny i długo wyczekiwany moment uroczystości. Najpierw dokonano uroczystego przecięcia wstęgi na znak uroczystego otwarcia – dokonali tego: marszałek województwa małopolskiego – Marek Sowa, wójt gminy Lipnica Murowana – Tomasz Gromala, przewodniczący Rady Gminy Lipnica Murowana – Józef Radzięta, dyrektor Przedszkola Samorządowego w Lipnicy Murowanej – Renata Kurek, dyrektor Zespołu Szkół w Lipnicy Murowanej – Danuta Szot, przedstawiciel Rady Rodziców działającej przy przedszkolu – Tomasz Pluta oraz przedszkolaki Julia i Weronika Matląg, które podzieliły się przecięciem wstęgi i odsłonięciem tablicy na zewnątrz budynku. Następnie ks. bp Jan Piotrowski dokonał poświęcenia przedszkola i gimnazjum oraz pamiątkowej płyty, odsłoniętej przez Siostry Urszulanki, a którą wykonał i ufundował Paweł Bednarek.

Po wejściu do budynku wszyscy mogli obejrzeć piękne i kolorowe sale zajęć i pozostałe pomieszczenia przedszkola, po czym zajęli miejsca w sali przedszkolnej, gdzie miała miejsce oficjalna część. W ten szczególny dzień Lipnicę odwiedzili bardzo zacni goście, których w imieniu gospodarzy – wójta gminy i dyrektorów przedszkola i zespołu szkół powitała kierownik Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli – Anna Cempura. Wśród osób wspólnie świętujących to piękne wydarzenie znaleźli się: marszałek województwa małopolskiego – Marek Sowa, ks. bp Jan Piotrowski, radni Rady Gminy Lipnica Murowana na czele z przewodniczącym Józefem Radziętą, małopolski wicekurator oświaty – Grzegorz Baran, przedstawiciel Delegatury Kuratorium Oświaty w Tarnowie – Ryszard Ostrowski, przełożona Centrum Warszawskiego – siostra Beata Mazur, przełożona lipnickiego domu – siostra Renata Kolada, ks. proboszcz Zbigniew Kras, wójt gminy Gnojnik – Sławomir Paterek, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego – Andrzej Stapurewicz, komendant Komisariatu Policji w Nowym Wiśniczu – Mirosław Strach, skarbnik gminy – Alicja Knopt, sekretarz gminy – Danuta Musiał, pracownicy Urzędu Gminy, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy Lipnica Murowana, sołtysi gminy Lipnica Murowana, prezes Zarządu Gminnego OSP zarazem przewodniczący Rady Gminy poprzedniej kadencji – Jan Włodarczyk, komendant gminny OSP – Andrzej Wąsik, Rada Rodziców Przedszkola Samorządowego, Rada Rodziców Zespołu Szkół na czele z przewodniczącą – Anną Żołną, była dyrektor Przedszkola Samorządowego w Lipnicy Murowanej – Julia Polek oraz wszyscy emerytowani pracownicy, doradca metodyczny – Alicja Świątek, dyrektorzy zaprzyjaźnionych przedszkoli – Danuta Zając z Przedszkola nr 5 w Bochni oraz Barbara Prysak z Przedszkola nr 2 w Bochni, nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi Przedszkola i Zespołu Szkół w Lipnicy Murowanej, pracownicy Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Lipnicy Murowanej, prezesi organizacji i stowarzyszeń działających na terenie gminy Lipnica Murowana oraz sponsorzy, przyjaciele przedszkola, rodzice, uczniowie i dzieci. Z okazji uroczystości życzenia i gratulacje przesłali oraz posłanka Elżbieta Achinger, wojewoda małopolski – Jerzy Miller i starosta bocheński – Jacek Pająk.

Po powitaniu gości głos zabrał wójt gminy Tomasz Gromala, który w swym przemówieniu wyraził radość z wyboru patrona przedszkola i nadania imienia placówce oraz z faktu, że tak piękne uroczystości swoją obecnością uświetnili m.in. marszałek i ksiądz biskup. Wójt skupił swoją uwagę na historii starań o rozwiązanie problemów przedszkola z niedostosowaniem kuchni i stołówki oraz ciasnotą w starym budynku, szczególnie, gdy problemy zaczęły się potęgować po zamknięciu starego budynku gimnazjum. Wspomniał o staraniach podjętych przez poprzednich wójtów, uchwalonej Strategii Rozwoju Gminy zakładającej podjęcie starań o rozwiązanie obu problemów, nieskutecznej próbie pozyskania dotacji na budowę przedszkola oraz wreszcie o wypracowanym stanowisku w gronie radnych o opracowaniu projektu zamiennego zakładającego budowę przedszkola i skrzydła gimnazjum jednocześnie. Wójt przywołał także kilka spotkań, na których prezentował marszałkowi województwa problemy z infrastrukturą oświatową w gminie, gdzie marszałek rozkładał bezradnie ręce z powodu braku środków na takie zadania na początku kadencji.

To szczególny dzień, który był wyczekiwany, już można powiedzieć, od dziesiątek lat. Narastające problemy z infrastrukturą oświatową w Lipnicy Murowanej powodowały, że zmagały się z tym problemem rady gmin kilku kadencji, moi poprzednicy i dzisiejsze spotkanie jest zwieńczeniem tych wszystkich starań i tych wszystkich działań, które doprowadziły do tego, że możemy znaleźć się dzisiaj w nowych murach naszej placówki (…). Jak pamiętam, co najmniej od ośmiu lat prowadzone były zakrojone działania na szeroką skalę, aby rozwiązać problem dwóch jednostek – Przedszkola Samorządowego i Publicznego Gimnazjum. Te problemy narastały. One się w jakiś sposób, niestety, zazębiały (…). To wielka satysfakcja dla nas, dla mnie jako wójta, myślę, że z pewnością dla rady gminy tej kadencji, która cieszę się, że na prawie dwa miesiące przed wyborami, mam nadzieję, że już nie zapeszę, działała kolegialnie, w duchu kompromisu i porozumienia bez najmniejszego zgrzytu. To na pewno ta współpraca Rady Gminy z organem wykonawczym jakim jest wójt, ale także z jednostkami podległymi oraz panią dyrektor, która przez wiele lat zabiegała o tę inwestycję, owocuje tą dzisiejszą inwestycją i tym dzisiejszym dniem (…). Nie byłoby tego przedsięwzięcia, nie byłoby naszej radości, nie byłoby tych pięknych warunków, gdyby nie te dodatkowe środki wywalczone przez pana marszałka. Za to wszystko, panie marszałku, bardzo serdecznie dziękujemy i cieszę się, że my jako samorząd lipnicki możemy powiedzieć, że zadanie zostało wykonane, ale bez waszego wsparcia nie byłoby to niemożliwe – mówił wójt Gromala, po czym przekazał marszałkowi okolicznościowy grawer z wyrazami wdzięczności za szczególne zaangażowanie w pozyskanie i przekazanie środków finansowych umożliwiających budowę przedszkola i gimnazjum.

W kolejnej części dyrektor przedszkola – Renata Kurek oraz dyrektor zespołu szkół – Danuta Szot pokrótce przedstawiły historię swoich placówek, a także podziękowały marszałkowi województwa małopolskiego, wójtowi gminy oraz radzie gminy za dofinansowanie budowy nowego obiektu.

Po wystąpieniach dyrektorek głos zabrał marszałek Marek Sowa, który wspominał m.in. spotkania z wójtem odnośnie dofinansowania, zwrócił się także do grona pedagogicznego i przypomniał osobę nowej patronki przedszkola:

Ekscelencjo, księże biskupie, panie wójcie, panie przewodniczący, panie dyrektorki, wielce szanowni państwo. Szczerze powiedziawszy czuję się trochę nieswojo, ale nie z uwagi na moją rękę i bark, tylko ze względu na przebieg tej uroczystości, bo tak naprawdę główni aktorzy i główne osoby, dzięki którym się tu dzisiaj spotykamy są na tej sali. Bez wątpienia wśród tych osób jest pan wójt Tomasz Gromala. Muszę państwu powiedzieć, że takich spotkań, na których odpowiadałem – nie mam, nic nie poradzę było wiele. W szczególności pamiętam oczywiście spotkania z Tomkiem (…). Dzięki wsparciu pani minister Bieńkowskiej udało się zwiększyć środki z budżetu państwa i tak naprawdę ta inwestycja nie jest sfinansowana, jak mogliście państwo usłyszeć ze środków europejskich, ale tak naprawdę jest sfinansowana z budżetu państwa, z pozyskanych funduszy w wysokości kilkudziesięciu milionów złotych po to, abyśmy mogli zrealizować dziesiątki inwestycji w infrastrukturze społecznej (…). Bardzo serdecznie gratuluję wszystkim, którzy dla tego dzieła się przysłużyli, w szczególności oczywiście kieruję to pod adresem Tomasza, pana wójta, bo on pokazał dwie rzeczy, po pierwsze swoją ogromną determinację, po drugie też wiedział doskonale, że jednym z powodów, dla którego to tak późno nastało był brak zgody. Jedyne z czego znaliśmy w poprzedniej kadencji Lipnicę Murowaną, to z konfliktu radnych z wójtem, tam nie można było nic zrobić. Tutaj jest ta ogromna determinacja i panie przewodniczący, fantastyczna współpraca, zgoda zawsze buduje, tego państwu bardzo gratuluje i warto to w przyszłości zawsze wykorzystywać. Dla nas, dla osób, które piastują funkcje w województwie ważnym zadaniem jest wspieranie ludzi aktywnych, wspieranie cennych inicjatyw. Dla nas rzeczą oczywistą było, żeby ten temat załatwić, bo inaczej byłbym człowiekiem bez sumienia – zaznaczył żartobliwie na koniec wypowiedzi marszałek Sowa.

Słowa gratulacji i życzeń popłynęły ze strony małopolskiego wicekuratora oświaty, biskupa Piotrowskiego, sióstr przełożonych ze Zgromadzenia Sióstr Urszulanek i dyrektorek zaprzyjaźnionych przedszkoli. Bardzo miłym przeżyciem dla uczestników uroczystości było obejrzenie części artystycznej w wykonaniu przedszkolaków. Dzieci pod kierunkiem Renaty Krzyżak zaprezentowały swe umiejętności recytatorskie, aktorskie, wokalne i taneczne w inscenizacji pt. „Legenda o założeniu Lipnicy” według Józefa Piotrowskiego, za co otrzymały gromkie brawa.

W związku z tak ważnym wydarzeniem, jakim było nadanie imienia św. Urszuli Ledóchowskiej Przedszkolu Samorządowemu w Lipnicy Murowanej, również uczniowie Publicznego Gimnazjum pod kierunkiem Bożeny Piaseckiej przygotowali krótki program poświęcony patronce.

Na zakończenie uroczystości Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców pożegnali panią dyrektor przedszkola – Renatę Kurek, która postanowiła po dwóch kadencjach powrócić na stanowisko nauczyciela. Wójt gminy w imieniu własnym i swoich poprzedników dziękował za całokształt pracy przez 10 lat, szczególnie za duże zaangażowanie w powstanie nowego przedszkola, na koniec przedstawił Beatę Pajor, która objęła placówkę od 1 września. Po podziękowaniach wójt zwrócił się do całej społeczności szkolnej i przedszkolnej oraz podziękował gościom za to, że zechcieli uczestniczyć w tak ważnym środowiskowym święcie, a dyrekcji, nauczycielom i pracownikom przedszkola oraz zespołu szkół za zaangażowanie w organizację uroczystości, za trud jaki włożyli w jej przygotowanie. Słowa podziękowań popłynęły także do rodziców, wszystkich ludzi dobrej woli, którzy włączyli się w organizację oraz do sponsorów uroczystości.

——————————————————————————————————

Po trwającej prawie 17 miesięcy inwestycji zakończyła się budowa nowego przedszkola z częścią budynku przeznaczoną na potrzeby gimnazjum. Przestronne sale, atrakcyjne zabawki, wyposażenie multimedialne – wszystko to dla naszych najmłodszych, którzy już w sierpniu rozpoczęli zajęcia. Wszystkim wiadomo, że pierwszy dzień w przedszkolu to dla maluchów, jak i ich rodziców wielkie przeżycie emocjonalne. Jednak nowoczesne i przestronne wnętrza z dużą ilością światła słonecznego, łazienki dla dzieci w każdej sali, nowe atrakcyjne zabawki, nowe meble, nowoczesny sprzęt audiowizualny sprawią, że zabawa połączona z nauką będą dużo przyjemniejsze niż dotychczas. Nowoczesna kuchnia z pełnym wyposażeniem i stołówka, podjazd, winda, łazienki przystosowane dla dzieci ograniczonych ruchowo ułatwią i umożliwią uczestniczenie w życiu przedszkolnym praktycznie każdemu dziecku. Ponadto w związku z pojawiającym się coraz częściej u małych dzieci problemem z różnego typu wadami wymowy wyposażyliśmy kącik logopedy w nowoczesne oprogramowanie logopedyczne oraz w szereg innych urządzeń, gier i pomocy logopedycznych. Nowoczesny sprzęt audiowizualny dodatkowo uprzyjemni i uatrakcyjni pobyt dzieci w przedszkolu.

Również po wakacjach gimnazjaliści będą uczyć się w 4 nowych salach lekcyjnych gdyż, część obiektu została zaprojektowana i wybudowana, jako dodatkowe skrzydło budynku szkolnego z przeznaczeniem na gimnazjum, co przyczyni się do poprawy warunków i jakości nauczania.

Koszt inwestycji budowy przedszkola oraz gimnazjum zamknął się w kwocie 3 268 257,43 zł przy wsparciu urzędu marszałkowskiego w wysokości 2 198 744,33 zł. Wkład własny został pokryty z budżetu gminy.

Źródło: UG Lipnica Murowana

Zobacz także

Przywłaszczył auta warte pół miliona złotych

Podpisał umowę leasingową na kwotę 500 tysięcy złotych i nie wywiązywał się z regulowania na bieżąco płatności. Pomimo zerwanej przez bank ...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code