Strona główna » Więcej wydarzeń » „Leader” sprawdza się w gminie Łapanów

„Leader” sprawdza się w gminie Łapanów

Znaleźliśmy się za półmetkiem perspektywy finansowej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Na terenie 6 gmin, w tym gminy Łapanów, wdrażane jest podejście Leader. Na czym ono polega?

Leader, realizowany w Europie od 1991 r., a w Polsce od 2004 r. jest częścią większego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – PROW, określony jako tzw. Oś 4 – Leader w tym Programie. PROW jest jednym z kilku tzw. programów operacyjnych, które określają sposób wykorzystania środków unijnych w Polsce i dotyczy rozwoju obszarów wiejskich
i małych miast. Instytucją Pośredniczącą wdrażanie tego programu w zakresie Osi 4 PROW jest Lokalna Grupa Działania (LGD). LGD „Dolina Raby” działa w formie stowarzyszenia specjalnego (trójpartnerstwa sektorowego), w którego skład wchodzą jednostki samorządu terytorialnego i aktywnie funkcjonuje od końca 2009 r., kiedy to utworzono biuro organizacji i rozpoczęto pierwsze nabory wniosków. Siedziba LGD „Dolina Raby” mieści się w Chrostowej na terenie Zespołu Szkół w Dąbrowicy. Dotąd, nigdy społeczność wsi i małych miast nie miała możliwości tak bezpośredniego decydowania o tym, na co przeznaczone zostaną środki z Unii Europejskiej. Może nie są to jeszcze znaczące środki
w stosunku do wszystkich funduszy, które napłyną do naszego kraju z Unii w najbliższych latach, ale takich pieniędzy, oddanych tak bezpośrednio do dyspozycji mieszkańców wsi, jeszcze nie było.

W okresie funkcjonowania Leader zebrał pokaźne „żniwo” w gminie Łapanów. Idea podejścia to m.in. oddolna inicjatywa, odpowiedź na potrzeby mieszkańców obszaru, pobudzanie rozwoju gospodarczego i aktywności społecznej. W gminie Łapanów jak dotychczas dało się zauważyć największą aktywność sektora publicznego i społecznego. Cieszy fakt aktywności samorządu i instytucji kultury, które wykorzystują wszystkie możliwe środki z LGD na inwestycje publiczne (zakończone i w trakcie realizacji). Wymienić tu można: remonty świetlic Kamyk, Wolica, Zbydniów i Grabie czy budowę świetlicy
w Cichawce. Gmina pozyskała również środki na realizację szlaków rowerowych oraz wydanie profesjonalnych materiałów promocyjnych. Centrum Kultury Gminy Łapanów realizuje dwa projekty z Leadera, których celem jest krzewienie folkloru ludowego (Zespół Pieśni i Tańca oraz Kapela „Łapanowianie”), a także doposażenie bazy instytucji
w niezbędny sprzęt i instrumenty muzyczne. Drugim mocnym ogniwem jest sektor społeczny skupiający się głównie w kołach gospodyń wiejskich i organizacjach działających na rzecz rozwoju miejscowości. Cieszy fakt, że dzięki inicjatywie Leader, powstało
w gminie Łapanów wiele organizacji pozarządowych, a dotychczas istniejące rozwijają swoją działalność. Niekwestionowanym liderem w Leaderze jest Stowarzyszenie PRO-aktywni, które pozyskuje na ciekawe projekty najwięcej środków, następnie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Małych Miejscowości „Nasz Kamyk” czy Stowarzyszenie „Prężna Gospodyni”. Również inne organizacje wykazują stopniowo coraz większą aktywność. Na uwagę zasługuje Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Fajfer 2001”, który jako mała i luźna organizacja złożyła projekt na doposażenie klubu i organizację spartakiady. Projekty z LGD realizuje również Stowarzyszenie „Nowoczesna Chrostowa” oraz Stowarzyszenie „Tarnawianki”. Niewątpliwe bardzo mocnym aspektem tak licznych projektów organizacji społecznych jest pomoc ze strony referatu promocji Urzędu Gminy Łapanów. Już dziś obserwujemy sytuację, w której jest większe zapotrzebowanie niż dostępność środków
w ramach konkretnego naboru. Wskazuje to na fakt, że LGD ugruntowało swoją pozycję jako „kuźnia innowacyjnych pomysłów” i dalsze istnienie tej organizacji, a co ważniejsze jej budżetu, jest bardzo potrzebne dla podtrzymania aktywności innych organizacji społecznych. Do tej pory najmniejszą aktywność wykazuje sektor gospodarczy. Trochę dziwi fakt, że przedsiębiorcy z terenu gminy nie chcą sięgać po środki, które mają charakter bezzwrotny. Być może zraża ich nadmierna biurokracja i szereg warunków, które należy spełnić, aby skorzystać z dofinansowania, niemniej jednak znajdują się i pozytywne przykłady. W ostatnim naborze złożono trzy wnioski, dzięki którym na terenie gminy Łapanów powstaną 3 nowe firmy i kilka miejsc pracy. Jako Lokalna Grupa Działania kładziemy szczególny nacisk na rozwój gospodarczy, tworzenie nowych miejsc pracy tu, na miejscu, by jak najwięcej osób mogło pracować w miejscu zamieszkania, co daje korzyści i poprawia komfort życia.

Biuro LGD „Dolina Raby” prowadzi również szereg działań związanych z aktywizacją mieszkańców (szkolenia, warsztaty, konkursy), a także z promocją obszaru (wyjazdy na targi, wydawnictwa promocyjne, organizacja festiwali i inne). Dbamy również
o producentów lokalnej i tradycyjnej żywności, a także żywności ekologicznej. Ze szczegółową ofertą LGD można zapoznać się na stronie internetowej www.dolinaraby.pllub dzwoniąc pod nr telefonu 14 685 44 44. Zapraszamy do współpracy!

(inf. prasowa)

Zobacz także

Są bilety do Cogiteonu. Wielkie otwarcie centrum nauki

Właśnie ruszyła sprzedaż biletów do centrum nauki, które powstało w Krakowie. Już od 23 czerwca będzie można zwiedzać ...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code