Strona główna » Wydarzenia » Czy Starostwo wyemituje obligacje komunalne?

Czy Starostwo wyemituje obligacje komunalne?

Obligacje to papiery wartościowe, potwierdzające zobowiązanie emitenta do wypłacenia w określonych terminach posiadaczowi obligacji odsetek naliczonych, według określonej stopy procentowej oraz wypłacenia kwoty nominalnej obligacji w dacie jej wykupu.

Starostwo Powiatowe w Bochni nosie się z zamiarem emisji obligacji komunalnych w liczbie 7 600, o kwocie nominalnej 1000 zł, na łączną kwotę 7 600 000 złotych. Obligacje zostaną wyemitowane w dziewięciu seriach, a ich wykup rozpocznie się w 2015 roku. Emisja ma być w ofercie niepublicznej i zostanie skierowana do podmiotów krajowych i zagranicznych. Oprocentowanie obligacji ma być zmienne, równe stawce WIBOR6M ( wysokość oprocentowania kredytów na polskim rynku międzybankowym).

Według Starostwa przeprowadzone analizy finansowe wykazały, iż emisja obligacji, pozwala zachować płynność finansową Powiatu, we wszystkich latach trwania emisji i gwarantuje bezpieczną spłatę całego zobowiązania.

Środki uzyskane ze sprzedaży obligacji maja być wykorzystane do spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych. Stanie się tak pod warunkiem, że jutro Rada Powiatu będzie za przyjęciem uchwały o emisji obligacji.
(BR)

Zobacz także

Ekologiczna akcja CIUCH W RUCH za nami…

W 1 LO w Bochni odbyła się kolejna już akcja ekologiczna organizowana przez Starostwo Powiatowe w Bochni. To już trzecia ...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code