Strona główna » Więcej wiadomości » Brak wody w Ośrodku Zdrowia w Lipnicy. Ciąg dalszy…

Brak wody w Ośrodku Zdrowia w Lipnicy. Ciąg dalszy…

Pisaliśmy o tym 7 czerwca, a kilka dni później, bo 10 czerwca do sądu wpłynął wniosek, złożony przez Gminę Lipnica Murowana, przeciwko Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”. Jakie jest postanowienie sądu?

Gmina złożyła wniosek o ustanowienie służebności gruntowej na działce Gminnej Spółdzielni, polegającej na „ utrzymaniu istniejących urządzeń wodociągowych, w tym hydroforni, służących do przesyłu wody do budynków gminnych budynku wielofunkcyjnego i ośrodka zdrowia w stanie zapewniającym nieprzerwana dostawę wody zdatnej do użycia dla ludzi…

To dobrze, że Gmina dba o mieszkańców i chce zapewnić im wodę, zwłaszcza w tak ważnym miejscu, jakim jest ośrodek zdrowia, czy jednak metody są dobre? W dalszej części czytamy, czego pragnie Gmina i o co prosi Sąd. „…poprzez nakazanie uczestnikowi dostarczania użytkownikowi wody zdatnej do użycia przez ludzi do budynku wielofunkcyjnego i ośrodka zdrowia w sposób nieprzerwany do czasu prawomocnego ustanowienia służebności, a w szczególności zakazu odcięcia dostępności tej wody dla przedmiotowych budynków oraz nakazanie usuwania wszelkich awarii powodujących brak dostępu do wody na działkach władnących

A zatem Gmina za pomocą sądu, chciała uzyskać nakaz i wywrzeć presję na Gminnej Spółdzielni, pomimo tego, że umowy dostawy wody zostały dwukrotnie w tym roku wypowiedziane. Jako dowody Gmina przedstawiła wyciągi z ksiąg wieczystych, umowę z 1997 roku, oraz kopie korespondencji z tego roku. Dokładne i szczegółowe informacje znajdziecie państwo w załączonych kopiach dokumentów. Jako dowód dostarczono także umowę z projektantem nowego przyłącza do gminnych wodociągów w/w budynków gminnych. Gmina tłumaczy także, odmowę bezpłatnego przejęcia wodociągu jego złym stanem technicznym.

Sąd wypowiedział się w sprawie następująco, pomijamy tu opisy służebności, kiedy może być ustalana na jakie okresy i w jaki sposób, przytoczmy kilka fragmentów uzasadnienia.

Z załączonych przez uprawnioną ( Gminę- przyp. red) dokumentów, jednoznacznie wynika, że urządzenia wodociągowe, których miałaby dotyczyć służebność, zlokalizowane na działce, która ma być obciążona służebnością, stanowią własność obowiązanej, która nie jest zakładem ani przedsiębiorstwem przesyłowym, a zatem urządzenia te stanowią część nieruchomości w tym przypadku nie mamy zatem do czynienia z publiczną siecią wodociągową, do której przyłączenie znajdowałoby uzasadnienie, przez analogię w przepisie art.145 k.c. regulującym służebność drogi koniecznej

Przed następnym cytatem kilka słów wyjaśnienia. Jeśli sąd ustanowiłby służebność, działki, czy urządzeń to ich właściciel, musiałby zgodzić się na pewien stan rzeczy, to znaczy, że nie mógłby rozporządzać swoją własnością.

Zgodnie z cytowanym przepisem służebność gruntowa może wiązać się z obowiązkiem właściciela nieruchomości obciążonej znoszenia pewnego stanu rzeczy (…) ale nie może co do zasady obligować, właściciela nieruchomości obciążonej do dostarczenia wody. Należy w tym wypadku również zwrócić na to, że woda płynąca przedmiotowym prywatnym wodociągiem pochodzi ze studni znajdującej się na gruncie gminnym, a zatem właściciel wodociągu nie ma wpływu na jakość tej wody i dostęp do studni.

Wątpliwości budzi również istnienie interesu prawnego po stronie uprawnionej Gminy, skoro Gmina sama zrezygnowała z przejęcia wodociągu zgodnie z propozycją obowiązanej.

W tym stanie rzeczy sąd oddalił wniosek uprawnionej o udzielenie zabezpieczenia…

Postanowienie sądu trudno komentować. Niestety nie widać w działaniach Gminy poszukiwania kompromisu, skorzystania, choćby tymczasowo z proponowanych przez Gminną Spółdzielnię rozwiązań. Szuka się natomiast sposobu wywarcia presji, za pomocą sądu. Ten impas wymaga mądrych rozwiązań i pewnie wkrótce zobaczymy, czy takie się znajdą.
(BR)( Poniższe pliki można otworzyć w Adobe Reader)

Wniosek.
Wniosek 01
Wniosek 02
Wniosek 03
Postanowienie
Postanowienie2
Postanowienie3
Postanowienie4
Postanowienie5
Postanowienie6

Zobacz także

Blisko pół miliona zł dla Gminy Rzezawa z rządowego funduszu rozwoju dróg

Dzięki podpisanej dzisiaj przez wojewodę małopolskiego Krzysztofa Jana Klęczara umowie (aneksie) gmina Rzezawa w powiecie bocheńskim otrzyma ...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code