Strona główna » Kalendarium » Bochnia: Czwartkowe Spotkania Muzealne w 2017 roku

Bochnia: Czwartkowe Spotkania Muzealne w 2017 roku

Choć rok 2017 przynosi w naszym lokalnym kalendarzu historycznym kilka istotnych rocznic, najważniejszą wydaje się 200-lecie Gimnazjum i Liceum im. Króla Kazimierza Wielkiego.

Jest to szkoła wielce zasłużona w zakresie edukacji i wychowania patriotycznego. Środowisko gimnazjum (a później liceum) poprzez swoją atmosferę i system wartości dawało uczniom nie tylko wiedzę, ale też formowało światłego człowieka, obywatela i patriotę. Szkoła ta wywarła znaczny wpływ na rozwój miejscowego życia umysłowego, a także na wzmocnienie lokalnej tradycji. Jakaż mnogość ludzi, zdarzeń, wspomnień, sentymentalnych refleksji… Ileż pięknych przykładów na to, iż młodzieńcze ideały mogą być realizowane z powodzeniem w dorosłym życiu…

Nieco w cieniu pozostawać będzie 70-lecie działalności Liceum Plastycznego w Nowym Wiśniczu, szkoły, która jest prawdziwym fenomenem wśród szkół artystycznych: choć utworzona na głębokiej prowincji w szarej, powojennej rzeczywistości, poziomem i oryginalnością nauczania przyciągała młodych adeptów sztuki z bardzo odległych miejsc. Obie instytucje, zarówno gimnazjum, jak i „Plastyk”, łączą postacie Stanisława Fischera – nauczyciela gimnazjum bocheńskiego i założyciela wiśnickiego liceum, Waleriana Kasprzyka – wieloletniego nauczyciela i, przez pewien czas,
dyrektora w Wiśniczu oraz innych pedagogów.

W XXXV edycji Czwartkowych Spotkań Muzealnych znalazł szersze odbicie zwłaszcza pierwszy z wymienionych jubileuszy, bowiem dla kolejnego zarezerwowano nieco inną formułę w kalendarzu tegorocznych wydarzeń.

Program:

26 stycznia
prof. dr Maria Dziedzic (Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie)
Leon Dziedzic 1916-2015 – artysta rzeźbiarz.

23 lutego
prof. dr hab. Krzysztof Zamorski (Instytut Historii UJ)
Świat historii Franciszka Bujaka i jego uczniów.

23 marca
dr hab. Andrzej Zięba (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ)
Druga Rzeczpospolita była złą ojczyzną dla swych mniejszości? Ukraińcy, Niemcy, Białorusini i inni obywatele polscy w latach 1918-1944.

20 kwietnia
Anna Kocot-Maciuszek (Miejski Dom Kultury w Bochni)
„Katyńskie biografie” – z Gimnazjum im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni.

11 maja
Andrzej Pacuła (Bochnia)
Szkolne życie artystyczne w latach 60. i 70. ubiegłego wieku w Liceum Ogólnokształcącym w Bochni.

22 czerwca
Janina Kęsek (Muzeum w Bochni)
Saga bocheńska – Domy dawnych profesorów gimnazjalnych.

7 września
dr Iwona Zawidzka (Muzeum w Bochni)
Zamiast jesziwy… Uczniowie pochodzenia żydowskiego w gimnazjum bocheńskim.

26 października
Ryszard Rybka (Bochnia)
Udział młodzieży bocheńskiego gimnazjum w organizacjach społecznych i niepodległościowych w latach 1890-1915.

23 listopada
Agnieszka Truś-Bakalarz (Muzeum w Bochni)
To także ważna cząstka plastyki polskiej. Artystyczne dokonania absolwentów bocheńskiego gimnazjum.

14 grudnia
Dr hab. Ewa Kocój (Instytut Kultury UJ)
Artefakty i rytuały. Wielokulturowy obraz dziedzictwa kulturowego Bukowiny w Rumunii.

Galeria „Strych Muzealny”, zawsze o godzinie 17.30

Zobacz także

Zaproszenie na marcowy wykład red. Jerzego Skarżyńskiego

Marcowy wykład red. Jerzego Skarżyńskiego z cyklu Ilustrowana Muzyką Historia Rocka zaplanowano na 22 dzień tego miesiąca, ...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code